Runen

'

 

Runen
- met dank aan Frouke - 


I Overzicht
Runen zijn een methode van divinatie, vergelijkbaar met de Tarot of de I Ching. Het verschil ligt erin dat de Runen een set van 25 stenen zijn, in plaats van 78 kaarten of een set stokjes met patronen. Net als bij de Tarot kunnen de Runen op de gewone manier liggen, of ondersteboven, waardoor de betekenis kan verschillen. In de praktijk kunnen Runen op elk materiaal gemaakt worden: keramiek, steen, stokjes, of getekend op kaarten.
 
II. Geschiedenis
Voordat de Germaanse volkeren van het oude West-Europa een echt alfabet hadden, gebruikten ze pictografische symbolen die ze in stenen kerfden, om hun ideeën en gedachten weer te geven.
De oudste van deze pictografische geschriften dateren van omstreeks 1300 VC.
Waarschijnlijk hadden ze te maken met de Zon- en Vruchtbaarheidscultussen. Onder die tekens waren delen van het menselijk lichaam, wapens, dieren en variaties op een cirkel, vierkant en swastika (jawel, dit was géén uitvinding van "Dolfke". Die pictogrammen evolueerden later tot meer abstracte tekens, samengesteld uit lijnen, die niet meer op bepaalde objecten leken.
Dat er Krachten werden toegeschreven aan degenen die bekent waren met het gebruik van deze tekens, blijkt uit de naam die werd gegeven aan deze tekens zelf: Runen. Dit komt van het Gotische "Runa", wat "mysterie, een geheim" betekent.
De Rune-letter of "Runastafr" werd gebruikt om de toekomst te voorspellen door "Runemal", het werpen van de Runen. De Runen werden ook gegraveerd op werktuigen, wapens, stenen, altaren en andere persoonlijke bezittingen. Ze werden eveneens gebruikt door de clerus als alternatief voor het Latijnse alfabet.
Men veronderstelt dat de Runen afkomstig zijn van een Noord-Etruskisch alfabet dat werd gebruikt door Italiaanse stammen in de oostelijke Alpen. Mogelijk werden ze ontwikkeld door volkeren die in de streek van Bohemia leefden. Van in het begin werden Runen gebruikt voor lotsvoorspellingen, divinatie en het aanroepen van Hogere Machten die het "geluk" van de mensen zouden kunnen beïnvloeden.
Er waren Runen die het weer beïnvloedden, de oogst, vervloekingen, de getijden, liefde, en genezing.
De beoefenaar van de "Runemal" was makkelijk te herkennen aan de kledij die zij droegen. Zoals de auteur van het dertiende eeuwse "Saga van Erik de Rode" schreef: "Zij droeg een gewaad, afgezet met stenen aan de zoom. Rond de hals en om haar hoofd droeg zij een kap, afgezet met witte kattenhuid. In haar ene hand hield zij een staf met een knop aan het einde, en aan haar riem, die een lang kleed samenhield, een "medicijnzakje"."
Zoals je al kunt merken uit deze quote, waren veel van de Rune-meesters vrouwen.
Na verloop van tijd werden de Runen als het ware min of meer gestandaardiseerd doorheen Europa. In sommige streken en landen waren er zelfs 36 Runen, in andere slechts 16. Vandaar de verschillende Runenalfabetten die je nu nog overal aantreft.24 van die Runen vormden de basis, de "futhark"; deze benaming komt van de eerste 6 Runen.
Er waren 3 'families' van elk 8 Runen, genaamd naar de Noorse Goden Freyr, Hagal en Tyr. Deze drie "aettir" zoals ze werden genoemd, waren:
 
Freyr's Eight: Fehu, Uruz, Thurisaz, Ansuz, Raido, Kenaz, Gebo, Wunjo
 
Hagal's Eight: Hagalaz, Nauthiz, Isa, Jera, Eihwaz, Perth, Algiz, Sowelu
 
Tyr's Eight: Teiwaz, Berkana, Ehwaz, Mannaz, Laguz, Inguz, Dagaz, Othila
 
Odins Rune:
Dit is de meest simpele en praktische manier om het Orakel re raadplegen en bestaat uit het trekken van een Rune om een overzicht van de algehele situatie te krijgen. Deze ene Rune omvat het probleem, de huidige omstandigheden en de oplossing. In deze geest komt ze het meest overeen met de manier waarop het orakel van Delphi in oude tijden geraadpleegd werd. Bij deze Rune gaat ons als het ware een licht op, de Rune zorgt voor een Aha! ervaring, voor herkenning en inzicht.
Het trekken van Odins Rune is bijzonder behulpzaam onder stressomstandigheden. Misschien staat u onder grote druk, of wordt u geconfronteerd met een situatie die direct handelen vereist en is de situatie zo dat u niet voldoende informatie heeft. Er is geen tijd voor het uitspreiden van doeken, branden van kaarsen of meditatie. Alles wat u nu nodig heeft is uw zak met Runen en, indien mogelijk, een rustige plaats.
Het rekken van een enkele Rune is niet alleen waardevol onder crisisomstandigheden, de techniek is nuttig op elk moment dat u een overzicht van uw situatie wilt hebben.
 
Het Drie Runen-Orakel:
Het magische getal "drie" had bij het voorspellen door de Ouden altijd een bijzondere betekenis. Het werpen van het "Drie-Runen-Orakel" dat, volgens Tacitus, reeds meer dan twee duizend jaar geleden werd gebruikt, werkt naar volle tevredenheid, vooral in ingewikkelde situaties.
  
Met een kwestie duidelijk in gedachten, selecteert u drie Runen stuk voor stuk en plaats ze in volgorde van trekken van rechts naar links. Om bewuste verwisseling van de stenen te vermijden, speciaal wanneer u bekend bent met de symbolen, heeft het de voorkeur de stenen met de blanke zijde naar boven te leggen.
Wanneer u de Runen geselecteerd heeft, zullen ze op onderstaande wijze voor u liggen: (vanaf rechts lezend), geeft de eerste Rune de situatie aan zoals hij is, de tweede Rune (centrum) geeft de noodzakelijke geachte handelwijze aan en de derde Rune (aan de linker zijde) geeft de nieuwe situatie aan zoals die zich zal ontwikkelen
 
De wijze waarop u de Runen draait beslist erover hoe de stenen voor u komen te liggen, rechtop of omgekeerd, dit is ook een deel van het proces. Slechts negen Runen hebben zowel rechtstandig of omgekeerd dezelfde betekenis, bij de andere zestien stenen is de betekenis afhankelijk van de manier waarop u ze draait.
 
Het Drie-Runen-orakel, tweede mogelijkheid
Er is nog een andere nuttige methode om het "Drie-Runen-Orakel" te duiden, in het bijzonder als het onderwerp een blokkade in uw leven betreft. Bij deze interpretatie vertegenwoordigt de eerste Rune het nu, het punt waarop u zich nu op uw levensweg bevindt. De tweede of middelste Rune, is de uitdaging of dat wat u tegenhoudt om uw doel te bereiken. De derde Rune staat voor het best-mogelijke-resultaat van de situatie nadat u de uitdaging met succes heeft aanvaard.
 
Als u voor deze interpretatiemethode kiest, doe dat dan voordat u de Runen trekt. In de meeste gevallen zullen de Runen niet hetzelfde zijn als wanneer u het Drie-Runen-Orakel gebruikt.
 
Three Life Spread:
Deze 'spread' is handig voor het exploreren van vorige incarnaties.
Er zijn vijf Runen nodig voor deze 'spread'.
Doe de Runen in een stoffen zakje, haal er dan vijf uit, en plaats ze in deze volgorde:
 
-De eerste Rune gaat aan de rechterkant van je werkruimte. Dit is je geboorte en jeugd in dit leven.
-De tweede Rune gaat links van de eerste. Deze stelt het heden voor.
-De derde Rune gaat links van de tweede. Deze stelt je toekomst in dit leven voor.
-De vierde Rune gaat onder de tweede. Deze onthult je vorige incarnatie.
-De vijfde Rune gaat boven de tweede. Deze stelt je toekomstige incarnatie voor.
 
Interpreteer de Runen in relatie tot hun positie, en in relatie tot wat kan gewonnen worden in iedere incarnatie
 
Het Runenkruis: 
Deze manier van interpreteren kunt u gebruiken als u een omvattender beeld van een situatie en de verdere mogelijkheden wilt weten. Voor deze uitvoering, geïnspireerd door de Tarot, worden zes Runen gebruikt die gelegd worden in de vorm van een Runen- of een Keltisch kruis. De volgorde van plaatsing is als volgt:
 
-De eerste Rune vertegenwoordigt het verleden, dat wat kortgeleden nog werkelijkheid was, wat sinds kort achter ons ligt.
-De tweede Rune vertegenwoordigt het nu.
-De derde Rune of toekomstrune staat voor wat er voor u ligt, wat zal gaan gebeuren.
-De vierde Rune geeft de basis van de kwestie weer, waarin de overweging meegenomen wordt dat er onbewuste elementen en archetypische krachten meespelen.
-De vijfde Rune van de uitdaging vertelt u over het wezen van de hindernissen op uw pad.
-De zesde Rune, de Rune van het best-mogelijke-resultaat openbaart het beste resultaat dat u in de huidige situatie kunt verwachten.
Daar het Runenkruis een aanzienlijke betekenis in zich bergt, geeft deze legging vaak aanleiding tot weerspiegeling en diep nadenken. Als u na het leggen van deze zes Runen, nog steeds geen duidelijkheid in uw situatie ziet, stop dan alle Runen terug in de buidel en trek een enkele Rune.
-De zevende Rune, de Rune van de openbaring, zal u het wezen van de situatie openbaren.
 
Werpen 1: 
Je kunt ze in een zak stoppen en schudden terwijl je je concentreert op de vraag of het probleem waarvoor je een oplossing zoekt. Dan heb je een werpkleed nodig- een lap witte stof van ongeveer 40 bij 40 cm. Begin door op het kleed drie cirkels te tekenen. Met een etensbord kun je de buitenste cirkel tekenen, met een schotel de tweede cirkel, die binnen de eerste moet liggen, en met een glas of kopje kun je de binnenste cirkel tekenen. De binnenste cirkel staat voor het verleden, de tweede cirkel voor het heden, en de buitenste cirkel voor de toekomst.
 
Er zijn verschillende manieren om runen te werpen. Bij de ene methode werp je drie runenstenen op het kleed en kijk je waar ze neerkomen en welke runentekens het zijn.
 
Werpen 2: 
Bij de andere, gemakkelijkere methode sta je in een cirkel die op de grond is getekend. Concentreer je op de vraag of het probleem en werp dan soepeltjes de stenen. Kijk waar ze neerkomen. Hoe dichter ze bij je liggen, des te meer betekenis hebben ze voor het antwoord op je vraag. De interpretatie houdt verband met de plek waar ze neerkomen ten opzichte van de andere runenstenen, en met de nabijheid tot de cirkel, die heilig wordt geacht.
 
Een beginner dient zich er bewust van te zijn dat alleen persoonlijke ervaring de kracht van de runen tot zijn recht kan laten komen en zo gevoelens, indrukken en gewaarwordingen bij het werpen tot uiting kan brengen. Dit kost veel tijd en vereist een principiële en oprechte instelling bij het zoeken naar innerlijke leidraad en een grotere wijsheid.
 
Genezen met runen:
Genezen met runen kan op verschillende manieren. Om te beginnen mediteer je met de rune die met de betreffende klacht in verband staat. Doe dit in stilte en in alle rust. Concentreer je op een langzame ademhaling, sluit je ogen en vestig je aandacht op het betreffende runenteken. Laat de rune ongeremd beelden in je geest oproepen. Laat de geneeskracht van de rune de persoon met de klacht helemaal absorberen. Het runenteken kan eventueel in een sieraad worden aangebracht dat iemand permanent bij zich draagt.
 
Negen-Runen-Orakel:
In tegenstelling tot het drie-runen-orakel worden bij het negen-runen-orakel de stenen niet getrokken maar geworpen. Hiervoor heb je een ondergrond nodig, het makkelijkste is om deze van stof of stevig karton te maken.
 
Begin met het trekken van negen runenstenen, deze neem je in je schrijfhand, leg je andere hand eroverheen en schud de stenen rustig, daarna werp je ze in één beweging over de mat (niet zo hard dat ze over de randen heen vliegen en niet zo zacht dat ze op één klein hoopje terecht komen waar je ze toevallig losliet). Houdt tijdens dit hele gebeuren de vraag die je aan de runen wilt stellen in gedachten, vraag hem zonodig hardop.
 
Onthoudt (of noteer) welke runen met de runenkant naar boven en welke runen met de blanco kant naar boven zijn gevallen, dit maakt namelijk verschil bij de interpretatie van de runen.
 
Hierna begin je met de runen te interpreteren, begin hierbij met de rune die het meest in het midden ligt en werk zo je weg naar de buitenkanten toe.
 
Houdt rekening met het volgende:
- het deel waar de meeste stenen in vallen is het deel waarin zich het meeste afspeelt, niet alleen met het interpreteren van de stenen, ook in je leven is dit het drukste punt (neem hierbij de ring van verlangen en wensen zowel als geheel als elke delen apart).
 
- Ring van aanleg:
De stenen die hier invallen geven aan wat je natuurlijke (aangeboren) sterke punten zijn die een rol spelen bij je vraag.
- Ring van Omstandigheden:
De runen die in deze ring vallen geven aan welke omstandigheden van invloed zijn.
- Ring van Wensen en Verlangens:
Deze ring geeft aan wat je wensen en verlangens zijn over het gevraagde thema en laat tevens zien op welk gebied deze wensen liggen.
 
III Beschrijvingen en betekenissen:

Fehu:

Gewoon:
Definieer duidelijk wat je wenst. Is het rijkdom en bezit, of zelfstandigheid en groei van de wilskracht? Geniet van je goed geluk maar denk eraan het te delen, want het kenmerk van een goed 'gevoede' zelf, is de anderen te kunnen 'voeden'.
 
Omgekeerd:
Je pijlen missen voortdurend hun doel, hetzij met centimeters, hetzij met kilometers. Je schip is wel binnen, maar nu sta je bij de stal te wachten op een goed paard. Bekijk de situatie en vraag jezelf; "Wat moet ik nog leren om verder te evolueren?" Nu heb je de mogelijkheid om te zien waar je ware 'voeding' ligt.
 
Uruz:

 Gewoon:
Het leven dat je tot nu toe geleid hebt komt aan een eind. Echter, dit is geen Rune van 'einde', het is een Rune van 'begin'. Een nieuw begin. Er kan duisternis zijn van een tunnel die leidt naar een nieuw leven, het licht zal sterker zijn aan het einde van de tunnel. Wees voorbereid op een 'gelegenheid', onder de vorm van een verlies.
 
Omgekeerd:
Het kan dat je erin zult falen om je voordeel te behalen op een bepaald moment. Het kan dat je sterkte tegen jou schijnt gebruikt te worden. Dit schijnbaar falen kan als een kleine of als een grote schok komen, afhankelijk van je 'bewustzijn'. Onthoud, het leven is een cirkel, een cyclus, en je zult dit punt opnieuw bereiken, en opnieuw deze keuze moeten maken.
 
Thurisaz:

 Gewoon:
Er is werk te doen, zowel vanbinnen als van buiten. Het is mogelijk dat je klaar bent om het Goddelijke te contacteren. Nu kun je zien wat binnenin verborgen is, en weet dat door dit te doen, je het juiste doet.
Wachten is vaak nu het juiste om te doen. Terwijl je wacht, ruim alle weerstand op.
 
Omgekeerd:
De nadruk ligt nu op persoonlijke relaties. Breuken in relaties zijn nu veelvuldiger dan nieuwe relaties. Behoud steeds je goede humeur, om het even wat gebeurt. Zelfs mislukkingen kunnen mogelijkheden bieden.
 
Ansuz:

 Gewoon:
Een nieuw leven is zich aan het vormen. Wees oplettend bij samenkomsten met anderen. Een connectie met het Goddelijke kan zich voordoen. Put zelf als eerste van de Bron, zodat je de kracht zult hebben uit de Bron te putten voor de anderen.
 
Omgekeerd:
Gefaalde communicatie kan een blokkade blijken te zijn. Onthoud, wat nu gebeurd is bepalend voor je ontwikkeling. Als de Bron troebel is, zuiver hem.
 
Raido:

 Gewoon:
Deze Rune spreekt communicatie aan, zeker als het tweezijdig is. Innerlijke waarde neemt toe, maar we mogen niet vergeten dat het niet de bedoeling is enkel op onze eigen kracht te rekenen en te steunen. Vraag begeleiding van de Krachten van bovenaf, en weet dat door dit te doen, je ook het juiste doet. Als je wacht, ruim verzet op terwijl je wacht.
 
Omgekeerd:
De nadruk ligt nu op persoonlijke relaties. Breuken in relaties zijn nu veelvuldiger dan nieuwe relaties. Behoud steeds je goede humeur, om het even wat gebeurt. Zelfs mislukkingen kunnen mogelijkheden bieden.
 
Kenaz:

 Gewoon:
Dit is de Rune van 'opening'. Nu breekt het licht door en het verjaagt de wolken. Door besef van licht, is het begrijpen nu het jouwe, en kun je het licht en het begrip verspreiden naar anderen.
Je bent nu in het centrum waar harmonische en weldoende krachten elkaar ontmoeten.
 
Omgekeerd:
Wolken beginnen de zon te verduisteren. Een partnership kan verdwijnen. Indien dit zo is, bedenk dan dat het niet langer nodig of noodzakelijk is voor jou in deze fase van ontwikkeling.
Bedenk echter ook dat het missen van de beëindiging van deze partnership zal resulteren in een gemiste kans. Geef blij gemoed het oude op, zodat het nieuwe kan worden ontvangen.
 
Gebo:

Gewoon:
Een 'samengaan' een 'unie' is op weg. Maak er echter niet een totale vereniging van, behoud jezelf. Laat de 'winds of heaven' waaien tussen jou en je partner.
 
Wunjo:

 Gewoon:
De verschuivingen die moesten plaatsvinden zijn voleindigd, de twijg draagt nu haar vruchten, en je kunt oogsten.
Kennis evolueert tot begrijpen. Door nieuwe helderheid kun je bestaande ambities, doelen of plannen zien als de beperkte onnodigheden die ze zijn.
 
Omgekeerd:
De oogst komt slechts traag tot rijpheid. Een moeilijke overgang staat je te wachten. Indien bekeken in zijn ware licht, is alles een test. Er is licht vermengd met duisternis, maar duidelijkheid en helderheid is nu ver te zoeken. Onderzoek jezelf en je motieven.
 
Hagalaz:

 Gewoon:
Er is geen reden om los te breken van beperkende omstandigheden. Er zijn sommige dingen die je niet kunt controleren. Alhoewel deze Rune enkel een rechtop-positie heeft, werkt het door omkering. Het kan dat je je voelt alsof je ontwaakt uit een lange slaap en tijd neemt om weer tot je zinnen te komen.
Er kan een verlies zijn voordat er een grote winst is.
 
Nauthiz:

 Gewoon:
Er is een duidelijke nood aan 'afremmen'. Er zullen oponthouden zijn, en nood aan voorzichtige overwegingen van je plannen. Als je de harmonie nu niet kunt herstellen, herstel dan in elk geval de balans.
 
Omgekeerd:
Hier is een grote leraar in de vorm van de brenger van pijn en beperking. Enkel in de grootste duisternis zien we hoe helder het licht is in onszelf. Een zuivering is nodig om het karakter te sterken. Enkel na grote duisternis kennen en zien we het ware licht.
 
Isa:

Gewoon:
De winter is ingetreden voor jou. Je schijnt ingevroren te zijn in ijs en kan niet bewegen. Positieve resultaten zijn onwaarschijnlijk. Een koude wind reikt naar jou over de ijs-stromen.
Probeer te ontdekken wat het is waar je zo aan vast houdt dat het de lente blokkeert. Schudt het oude van je af, en de dooi zal inzetten.
Het kan zijn dat je echter geen controle hebt over de zaken die deze 'winter' veroorzaken. in dit geval, vergeet niet dat dit de 'way of Heaven and Earth' is; winter volgt op herfst, maar de lente volgt altijd op de winter. Kijk uit naar tekens van lente.
 
Jera:

 Gewoon:
Voordelige resultaten zijn van toepassing op om het even welke onderneming waar je mee bezig bent. Het kan wel tijd kosten want snelle resultaten moet je niet verwachten. Een zekere tijdsduur is altijd in het spel. Zelfs de boer kan zijn oogst niet bespoedigen door aan de jonge scheuten te trekken. Aan het einde van het seizoen, verheugt u in de overvloed.
 
 Ehwaz:

 Gewoon:
Overgangen en fysieke verschuivingen vinden nu plaats. Gestage groei en ontwikkeling nemen langzaam toe.
'Terwijl ik mijn eigen natuur cultiveer, volgt al de rest'.
Kijk zelfverzekerd tegen de toekomst aan.
 
Omgekeerd:
Als alles geblokkeerd zit, verzeker jezelf er dan van dat wat je doet ook het juiste is. Er zijn geen gemiste kansen; je moet aannemen dat niet alle kansen voor ons zijn. Wat het jouwe is, zal tot jou komen.
 
Perth:

 Gewoon:
Innerlijke veranderingen vinden plaats. Verrassingen kunnen voorvallen. Geen externe zaken zijn hier van belang, tenzij ze je jouw innerlijke 'zelf' tonen.
 
Omgekeerd:
Verwacht nu niet teveel. Als je het oude herhaalt, verwacht te 'lijden'. Fixeer niet op het verleden, of je zult het ware 'nu' negeren. Het kan zijn dat je tegenslag krijgt, een specifieke blokkade tegenkomt, of een uitdaging. Het hangt maar af van je eigen standpunt, je eigen 'point of view'...
 
Algiz:

 Gewoon:
Controle over de emoties is nu van belang. Correcte daden zijn de enige echt bescherming die je nu hebt. Als je pijn lijdt, of in verwarring bent, probeer het niet voor jezelf te verbergen, want het is de pijn en de verwarring van vooruitgang.
 
Omgekeerd:
Gezondheid en relaties moeten nu onderzocht worden. Als mensen je 'gebruiken', en in je hart weet je dat, weet dan ook dat jij degene bent die verantwoordelijk is voor de gevolgen, niet zij. Enkel dan zul je er je voordeel mee doen. Winnen is misschien niet mogelijk, maar in verliezen is een vorm van overwinnen door leren, en de vooruitgang vindt plaats.
 
Sowelu:

Gewoon:
Datgene waarneer je streeft om te worden, ben je al. Dit is een tijd om jezelf te herladen en regenereren. Je moet je misschien terugtrekken uit stresserende situaties, maar maak het dan een terugtrekken in kracht, niet in zwakte.Laat de Zon de geheimen verlichten die je verbergt, zelfs voor jezelf.En onthoud, dat je op je eentje niets kunt. Enkel als je op het Goddelijke vertrouwt kan je grootse dingen verwezenlijken.
 
Teiwaz:

 Gewoon:
Kijk naar binnen, en graaf diep in de funderingen van je eigen wezen. Hier ga je je diepste verlangens en sterkste kanten vinden. Bekijk nieuw gevormde partnerships, want het kunnen zware taken zijn voor jullie om samen te volmaken.
Dit is een Rune van toewijding en volharding. Er kan beroep gedaan worden op je geduld. Je ware vijand zou jijzelf wel eens kunnen zijn.
 
Omgekeerd:
Gevaar kan opduiken vanuit haastige of slecht getimede daden. Verbindingen kunnen snel weer aflopen, maar bedenk dat ze hun doel hebben gehad. Zijn de resultaten jouw doel, of is je focus op de taak op zich? Kijk in jezelf voor het antwoord.
 
Berkana:

 Gewoon:
Graaf diep in de zaken, met zorg en besef. Je moet eerst alle verzet opruimen, dan pas kan het werk beginnen. Als je donkere kantjes hebt, ruim ze nu op. Als je daar hulp voor nodig hebt, zoek een specialist. Enkel dan kan de oogst rijpen.
 
Omgekeerd:
Er is een storing met de groei. Als je je moedeloos voelt omdat je niet het juiste hebt gedaan, relax. Je kunt opnieuw de kans krijgen om te handelen.
Onderzoek je motieven. Plaats jij je eigen wensen voor die van de anderen?
 
Ehwaz:

Een verticale lijn met een korte diagonale lijn van de top naar rechts beneden, en een korte diagonale lijn onderaan, lopend naar links boven.
 
Gewoon:
Er kunnen zich blokkades voordoen, maar zelfs deze helpen je vooruit. Je kunt machteloos lijken op dit moment; geduld en wachten zijn de boodschap! Groei wordt bevorderd door ongemak. Wacht op de wil van de Hemelen.
 
Mannaz:

 Gewoon: De essentie is Water. Helderheid, bereidheid om te veranderen is nu effectief.
Sta goed met jezelf, dan sta je goed met anderen. Wees vol overgave, toegewijd.
Enkel dan vind je de goede weg.
 
Omgekeerd: Als er een 'blokkade' is op dit moment, dan komt het van binnenuit. Kijk naar jezelf deze keer, niet naar de anderen. Stop om even tot jezelf te komen. De uiterlijke vijand is slechts een weerspiegeling van jezelf.
 
Laguz:

 Gewoon:
Reorganiseer en zet alles op één lijn. Zoek contact met je intuïtieve zelf, en succes zal volgen. Wees correct tegenover jezelf. Leef jezelf in, in de ervaring van een leven zonder evalueren en begrijpen.
 
Omgekeerd:
Probeer jezelf niet te overtreffen. Overdreven streven kan schadelijk zijn. Reken je werkelijk op je wijsheid van instinct? Ga in jezelf terug, en eer je ontvankelijke kant.
 
Inguz:
 
Gewoon:
Dit is een tijd van grote kracht, wanneer je dingen kunt voleinden, en als gevolg daarvan nieuwe dingen kunt beginnen.
Moeilijkheden en problemen kunnen worden opgelost en opgehelderd. De vlinder verlaat nu haar cocon. Beweging kan de oorzaak zijn van een bevrijding van een 'remming' in je leven. Er is gevaar, maar als bij de koning in schaak, brengt die beweging je uit de 'schaak' en buiten gevaar.
 
Dagaz:

 Gewoon:
Er is een belangrijke doorbraak in zicht. Het juiste resultaat is onvermijdelijk, maar niet voorspelbaar. Timing is juist. Als het gevolgd wordt door de 'blank Rune' (Odin), kan de transformatie zo volledig zijn als een 'dood', een succesvolle beëindiging van jouw reis. De zonsopgang heeft plaats gemaakt voor het volle daglicht. Bedenk wel dat je je niet hals over kop werpt in de toekomst, dat zou roekeloos zijn.
 
Othila:

 Gewoon:
Het afschudden van de oude huid is nu nodig. Je kunt voordelen krijgen, maar het kan zijn dat je er iets anders voor moet opgeven.
Dit kan wel eens moeilijk worden, omdat een deel van wat je moet opgeven een deel is van jezelf, van je achtergrond.
 
Omgekeerd:
Wees niet gebonden door oude conditioneringen. Het kan van je verwacht worden dat je radicaal afscheid neemt van je oude leven. Wees nu volledig eerlijk met jezelf! Mee stromen is de juiste houding op dit moment.
 
Odin:
 
 “Dit is de 'blank Rune'.”
 
Gewoon:
Het ongekende en ongeziene is actief in je leven op dit moment.
In den beginne was er niets, en in het einde, blijft er niets. Controle kan niet worden gebruikt op datgene dat nog niet bestaat. Net als de 'Dwaas' in Tarot kan het zijn dat je over de achtergrond moet, tot in het ledige. Maar doe dat met lege handen en in volle overtuiging. Wat naar ons wenkt, is de creatieve kracht van het onbekende.
 
 
'
'

 

Verschillende interpretaties
 
ODIN 
 (De lege rune - De rune van het vertrouwen in het onbekende)
Gezondheid
Als u de Odin's rune heeft getrokken voor uw gezondheid, dan is er niets wat u kunt doen dan alleen vertrouwen hebben in het onbekende en de zekerheid dat het met uw gezondheid in orde zal komen. Deze zekerheid verschaft u de kracht om uw gezondheid te ondersteunen en daardoor bewust bij te dragen aan herstel.
Liefde
Op het moment is alles wat onzeker in uw gevoel. Het beste is het lot zijn loop te laten hebben en niets te forceren. Liefde laat zich niet dwingen. Afwachten en vertrouwen hebben is de boodschap.
Werk, financiën
Bent u van plan met uw huidige werk te stoppen? Odin's rune geeft namelijk leegheid aan, een overgangsperiode van de ene situatie naar de andere. U kunt nu niets forceren. Afwachten en vertrouwen in de toekomsrt hebben is nu het parool. Dat wat naar u toe komt is goed voor u
 
 
.Feoh/FEHU
1.Feoh : Vee : Rijkdom en het werk dat je ervoor gedaan hebt.
1 Fehu: vee; bezittingen, roerende goederen, begin, rijkdom, zelfwaardering
de eerste Aett, die van Freyr
De eerste Rune is de Fehu-rune. Zij vertegenwoordigt de 'F'-klank Het Oudgermaanse Fehu betekend vee, afgeleide betekenissen voor de fehurune zijn dan ook rijkdom, roerende goederen, vruchtbaarheid. Deze rune wordt gassocieerd met de Wanengod Freyr .
Feoh is verbonden met mosagaat, waarbij elke kleurvariatie zijn eigen karakteristiek heeft
Feoh geeft aan dat de affectie terug zal keren
Feoh ontfermt zich over de lelietjes van dalen, een vaste plant die zich zeer snel vermenigvuldigt.
Gezondheid
Over uw gezondheid hoeft u zich nu geen zorgen te maken. Om dit zo te houden zult u wel zorgzaam voor uzelf moeten zijn, dan hoeft u zich ook in de toekomst geen zorgen te maken.
Liefde
Geluk in de liefde lacht u toe. Fehu geeft betrouwbaarheid aan en het bestendigen van een relatie. U moet alleen niet zorgeloos worden. Want liefde is als een bloem die verzorgd moet worden.
Werk, financiën
U hoeft zich geen zorgen over uw toekomst te maken. Voeding en bezit zijn de symbolen van deze rune. Maar waardeer wel wat u hebt want voorspoed blijft alleen als er over wordt gewaakt.
 
FEHU (Gekeerd - Teleurstelling en verdriet)
Gezondheid
U hebt moeite om te accepteren wat er gebeurt. U bent waarschijnlijk teleurgesteld dat u geen vooruitzichten ziet in verband met uw gezondheid. Maar Fehu gekeerd geeft een tijdelijke tendens aan die niet lang duurt. U moet zich realiseren dat verdriet bij het leven hoort, maar verdriet duurt geen leven lang.
Liefde
Enige teurstelling in de liefde zal u wel opgevallen zijn. Dat is nog niet voorbij maar in de verte klaart de lucht al weer op. Goede tendenzen komen eraan.
Werk, financiën
Mogelijk verlies van werk of een financiële tegenvaller zou u kunnen verwachten. In ieder geval nu geen nieuwe zaken ondernemen. Het is niet het juiste tijdstip.
 
1. Fehu / Feoh (f) - Vee, welstand
Voor het vergaren van rijkdom en bescherming van bezit.
Mythe: Thor/Donar
Tarot: Grote Arcana VIII - De Kracht
Astrologie: Zon in Ram / Maan in II
Fehu   
geld, succes, rijkdom, status en macht
Het woord fehu betekent vee. Vee was voor alle Germaanse volken de belangrijkste bron van voedsel en kleding. De hoorns van de dieren werden als drinkbekers gebruikt, terwijl de mest het land bevruchten.
Correspondenties:
Godheid: Frey
Boom: vlierboom
Plant: brandnetel
Dier: kat
Vogel: zwaluw
Astrologie: Ram
Kleur: lichtrood
Element: vuur
F Fehu        Bezittingen
Dit is de eerste letter van de Futhark, het Runenalfabet.
Uitspraak:      Fee-hoe
Betekenis:    Vee, welstand, roerende rijkdom zoals geld en bezit, maar ook de energie en het harde werken dat daaraan ten grondslag ligt. Beloning na hard werk en concentratie. Emotionele- en spirituele rijkdom. Vruchtbaarheid, want dat is óók een vorm van rijkdom. Rijkdom brengt echter verantwoording met zich mee en kan jaloezie bij anderen veroorzaken!
Letter:            F
Amulet:           Helpt om wereldse rijkdom te verkrijgen.
Steen:             Mosagaat.
                      Associatie: met geneeskundige en gelukbrengende kracht.
Bloem:            Lelietje van dalen.
                      Heilzaam: bij hartklachten.
Boom:             Vlier.
                     Eigenschap: werkt beschermend maar móet buitenshuis blijven!
Tarot:            Pentakels Koning (Pentagrammen)
 
Getal: 1 Naam: FEHU Letter: F Betekenis: Beweeglijke energie
Vroeger betekende deze rune de 'kudde runderen', tegenwoordig kan men het zonder problemen  voor 'geld' gebruiken, omdat  het hier een beweeglijke, meestal tamelijk 
vluchtige, energievorm betreft.
Constructief werkt Fehu op het stromen van energie, neutraal levert Fehu beweeglijke energie en als destructieve activiteit blokkeert de rune het stromen en je geldbuidel wordt almaar dunner.
Fehu is ook vruchtbaarheidsrune en Freyr is de daarbij behorende God.
 
 Ur/URUZ
2. Ur : Oeros : Pure kracht van iemand die voor zijn vrijheid of toekomst vecht.
 2 Uruz: oeros; ongetemde kracht, laten zien wat je waard bent
De tweede Rune is Urus, die de 'U' of 'OE'-klank vertegenwoordigt. In het oergermaans betekent dit woord oeros, vandaar ook: kracht uithouding, moed, gezondheid de pure wilde macht van ongebreidelde vrijheid. Ook verwijst zij naar de mannelijke potentie en goede gezondheid.
Een nieuw begin, keuzes maken, het einde van een oude gewoonte.
De oerbron
De weefster van de draden van het verleden, een van de drie schrikgodinnen
Ur hoort bij karbonkel, die veel energie voortbrengt
Ur vertegenwoordigt passie
De oostindische kers staat in verbinding met Ur maar ook met Thorn omdat die eerlijkheid aangeeft. 
Gezondheid
Positieve groei en verandering kunnen een tijdelijke overgang naar een moeilijke periode met zich meebrengen als deel van de cyclus van steeds weerkerende vernieuwing. Nieuwe energieën moeten de kans krijgen zich te ontplooien. Hier begint een nieuwe cyclus die beëindiging van een oude situatie aangeeft. U moet op het moment voorzichtig zijn en u niet oververmoeien.
Liefde
Omdat Uruz niet alleen voor kracht, maar ook voor het verbreken van oude banden en het aangaan van nieuwe staat, zal hij aangeven dat er een nieuwe liefde is. Soms lukt het een reeds bestaande relatie, door ervaring wijs geworden, positief te vernieuwen.
In het geval van een nieuwe liefde zult u moeten trachten uw impulsen te leren beheersen zodat u, om er een langdurige relatie van te maken, uw partner niet onder de voet zal lopen.
Werk, financiën
Op dit moment zit u waarschijnlijk in grote veranderingen, hierbij kunt u er echter op vertrouwen dat een verandering nu een verbetering betekent.
 
URUZ (Oeros, Gekeerd - kracht, oerbron)
Gezondheid
U wordt geconfronteerd met het feit dat uw gezondheid niet gaat zoals u zou willen. Uruz geeft aan dat u moet werken aan innerlijke kracht. Uw eigen geestkracht bepaalt voor een groot deel uw gezondheid. Teleurstelling dat het niet makkelijk is moet leiden tot doorzettingsvermogen.
Liefde
Veel nieuws hoeft u op dit moment in de liefde niet te verwachten. Uruz gekeerd geeft teleurstelling aan en alleen een lach en een vrolijk gemoed, gebaseerd op optimisme en vertrouwen in een betere toekomst zal deze periode snel voorbij laten gaan.
Werk, financiën
Met het werk en/of de financiële situatie gaat het, hoe hard u ook probeert, in deze periode niet beter.. Het zou goed zijn eens aan alternatieven voor uw huidige werk te denken. Daarvoor zult u uw doorzettingsvermogen hard nodig hebben, want het lijkt wel of alles tegenwerkt
URUZ (Oeros)
Deze rune kan zowel rechtstandig als gekeerd worden getrokken. U hebt hem rechtstandig getrokken.
 
2. Uruz / Ur (u) - Oeros. kracht
Voor het uit de weg te ruimen van hindernissen en het doorzetten van de wil. 
Mythe: Audumla 
Tarot: Grote Arcana II - De Hogepriesteres
Astrologie: Zon in Stier / Maan in VIII
Uruz
kracht, moed, vaardigheid en vastberadenheid
Uruz betekent oeros, de wilde os met de machtige hoorns die duizende jaren in de wouden van Noord-Europa ronddoolde totdat hij tenslotte in de zeventiende eeuw door overbejaging uitstierf.
Correspondenties:
Godheid: Njord
Boom:  de iep
Plant:veenmos
Dier: oeros
Astrologie: stier
Kleur: groen Element: aarde
U Uruz             Kracht
De tweede letter uit de Futhark
Uitspraak:       Oe-roes
Betekenis:     Oeros. Fysieke kracht en uithoudingsvermogen. Pure wilde vrijheid. Goede gezondheid.
                    Moed. De innerlijke kracht die hoop en volharding geeft om te vechten voor je vrijheid en toekomst. Grote emotionele- en spirituele kracht maar alleen bij de juiste instelling. Mannelijke seksuele potentie. Uitdaging die leidt tot grote levensverandering.
Letter:             U
Amulet:           Innerlijke kracht en uithoudingsvermogen. Onzelfzuchtige genezing. Persoonlijk succes wat niet gaat ten koste van anderen. Denk hierbij aan de Wicca spreuk: An it Harm None (doe wat je wilt maar schaadt niemand) , en de wet van drie.
Steen:            Gele Agaat.
                    Associatie: geeft succes en energie.
Bloem:          Oost-Indische kers.
                    Heilzaam: voor bloed en spijsvertering.
Boom:           Berk.
                    Eigenschap: brengt geluk in huis!
Tarot:           De Kracht (XI)


Getal: 2 Naam: URUZ Letter: U Betekenis: Aardmoeder energie
Deze rune symboliseert een oeros en die is het zinnebeeld voor de geweldige kracht van onze moeder Aarde. De energie van Fehu krijgt hier vorm, en soms kan men bij zoveel gebalde energie wel es door het lint gaan. Deze rune bezit een verborgen, agressief potentieel. Uruz heeft positief duurzame en krachtige aardenergie, neutraal de rustende kracht van de aarde, en negatief kan men het gras van de onderkant bekijken. 
 
Thorn/Thurisaz
3. Thorn : Doorn : Thorn is de ongekende, onbewuste kracht die in je huist en naar boven komt op momenten waarop strijd geleverd wordt, iemand verdedigen, opkomen voor jezelf.

3 Thurisaz: doorn, reus; bescherming, verzorging
de klank Th. De reus, actie, wilskracht, verdediging.
Persoonlijk bestaande nieuwe relaties op elk vlak, nieuw werk, nieuwe relatie of verbetering van de bestaande.
De volgende rune rune is thorn, traditioneel geassocieerd met Thor Zij representeert de 'TH'-klank en symboliseerd de buitensporige lust en woede. Het is de kracht van de schepping of vernietiging, al naargelang het geval.De betekenis van deze rune is doorn, vandaaar dat zij ook geassocieerd wordt met de Fallus. Soms kan thorn een buitenkansje betekenen, maar meestal wil zij zeggen dat uw geluk opraakt.
de saffier van Thorn biedt bescherming.
Thorn adviseert waakzaam te zijn; speel een afwachtend spel.
De oostindische kers staat in verbinding met Ur maar ook met Thorn omdat die eerlijkheid aangeeft.
THURISAZ (Reus (Thor's Hamer) - De poort, plaats van nietsdoen)
Gezondheid
Er zijn bijzondere krachten aan het werk om uw gezondheid te ondersteunen. Leer om afstand te nemen van wat er vroeger gebeurd is. Leg verband tussen uw emoties en dat wat er met u aan de hand is. Alleen dan kunt u goed aan uw gezondheid meewerken.
Liefde
Laat het in de liefde even tot een rustfase komen. Thurisaz geeft in de liefde vaak een periode van nadenken over het verleden aan. Een evaluatie van de gevoelens. Laat het even op u afkomen en zie dan of u zo verder wil gaan.
Werk, financiën
Er wordt van u gevraagd na te denken over uw financiële situatie en uw werk. Wordt het geen tijd over een nieuwe toekomst na te denken? Zegen het verleden en leer van uw fouten. Ga daarna een nieuwe uitdaging aan.
THURISAZ (Gekeerd - Geen angst voor de dood, ook niet tijdens ziekte, een sterke daadkracht om problemen aan te pakken)
 
3. Thurisaz / Thorn gekeerd (th/d) - Doorn, reus, chaos

Gezondheid
Thurisaz gekeerd geeft aan dat u niet van plan bent bij de pakken neer te zitten, maar dat u daadwerkelijk actie onderneemt om op te knappen. Deze rune waarschuwt alleen voor overhaasting. Want alles heeft zijn tijd nodig. Forceer niets en vertrouw op uw intuïtie.
Liefde
Wat afstand nemen is nu het beste. U bent daadkrachtig en soms wat te voortvarend. In deze periode is het belangrijk om wat meer afstand te nemen om tot uw doel te komen.
Werk, financiën
Thurisaz gekeerd vraagt overweging van u. Tot nu toe is uw daadkrachtig optreden voor uw werk goed geweest. Maar nu moet er goed worden nagedacht voor er beslissingen worden genomen. Als u dat niet doet is de kans op mislukking groot.
 
3. Thurisaz / Thorn (th/d) - Doorn, reus, chaos
Voor persoonlijke bescherming tegen ondemijning en corruptie.
Mythe: Loki 
Tarot: Grote Arcana IV - De Keizer
Astrologie: Zon in Steenbok / Maan in IV

Thurisaz
obstakels, bescherming, koppigheid, trots, ijdelheid, heldendaden, geduld, uithoudingsvermogen
Deze rune heet in het Germaanse taalgebied Thurisaz en in het Oudnoors Thurs; beide betekenen reus, maar de oude Engelse versie, thorn, betekent doorn.
Correspondentie:
Godheid: Thor
Boom: sleedoorn
Plant: doornstruik, distel, braamstruik
Dier:  slang
Vogel: albatros
Astrologie: Mars
Kleur: rood
Element: vuur/aarde
Thurisaz     Doorn, chaos.
De derde Rune uit de Futhark.
Uitspraak:  Thoeri-saz
Betekenis:   Ontbindende kracht die in de hand gehouden moet worden. Doornen symboliseren weerstand, beschermen de plant waarop ze groeien en schrikken aanvallers af. Thurisaz kan verdedigen of aanvallen t.o.v. vijanden, afhankelijk van het gebruik. De Rune kan wijzen op een onverwachte verandering, zowel ten goede als ten kwade. Kracht van het onderbewuste zoals woede en lust. Mannelijke actie. Fallussymbool. Wapen dat kan prikken en steken maar óók kan beschermen. Waarschuwing dat geluk opraakt. Oppassen en geduld oefenen met beslissingen. Plannen uitstellen tot betere tijden. Soms echter: onverwacht buitenkansje. Mythologisch is Thorn de god van de gerechtigheid.
Letter:          Th (als in het Engelse “thorn”, niet als in “the”)
Amulet:         Kracht bij strijd. Opkomen voor jezelf. Verdediging. Beschermt tegen stress.
Steen:            Saffier.
                      Associatie: door de kleur met ‘de hemelen en de heiligheid”.
Bloem:            Judaspenning.
                      Heilzaam: voor gerechtigheid.
Boom:             Meidoorn, Sleedoorn, Braamstruik. Kan prikken, steken en openrijten maar óók beschermen! 
               
Tarot:              De Magiër (I)
 
Getal: 3 Naam: THURISAZ Letter: TH Betekenis: Ontlading
Thurisaz staat in nauwe verbinding met de reuzen, die in de germaanse mythologie voor het slechte weer verantwoordelijk zijn. Thor is de enige der Goden, die ze in toom kan houden. De Fehu energie, die voor Uruz teveel was, ontlaadt zich in Thurisaz. Constructief gebruikt kan deze rune actieve bescherming bieden, in neutrale vorm is het een stoot energie en destructief beleven we Thurisaz als chaotische, alles vernietigende energie. Het is de rune van extremen, en laat zich maar moeizaam neutraal houden!  Daarom dient men in het begin voorzichtig met Thurisaz om te gaan, omdat anders meer schade dan voordeel ontstaat, tenzij je een bliksem kunt tegenhouden!
 
 
Ansur/Ansuz
4.Ansur : Woord : Symboliseert de wijsheid en het verstand, communicatie en creativiteit.
4 Ansuz: god;taal, communicaite, creatieve energie
Ansur. 'A'-klank. Heeft dezelfde betekenis als het griekse woord logos, de allomtegenwoordige God of asse Zij is de rune van voorspellingen en openbaring, en behelst de begrippen wijsheid kennis, verstand en communicatie, onderwijs en goede raad , adem, intuitie, inspiratie.
Nieuw, verandering, communicatie, ontwikkeling.
Ass,de rune van communicatie, heeft de smaragd toegewezen gekregen, wat duidt op verborgen kennis.
Ass geeft aan dat een advies van een ervaren persoon waardevol kan zijn.
Ass, de rune van communicatie vertegenwoordigt de trompetvormige dagbloem
ANSUZ (De signaalrune, rechtstandig)
Met deze rune staat u onder de bescherming van de luchtgoden. Deze bescherming hebt u nodig, want er wordt een signaal afgegeven dat u niet direct thuis kunt brengen.
 
Gezondheid
U krijgt signalen dat u op uw gezondheid moet letten. Als u klachten hebt, praat er dan eens over met dokter of therapeut en ga bij uzelf na of u wel alles doet om uw lichaam gezond te houden. Ansuz geeft in deze situatie aan dat u de juiste oplossing vindt en dat alles in orde komt.
Liefde
Ansuz geeft de waarschuwing dat u voorzichtig moet zijn inzake liefde. U hebt nu problemen die opgelost kunnen worden als u de problemen uitspreekt en van beide kanten veranderingen doorvoert.
Werk, financiën
Ansuz heeft altijd een boodschap en geeft ook een waarschuwing bij veranderingen. Nu trekt u Ansuz, dat wil zeggen dat u nu of binnenkort veranderingen ondergaat of een beslissing moet nemen. Denk goed na zodat u de juiste beslissing neemt
ANSUZ (De signaalrune, gekeerd)
Gezondheid
In het heden merkt u dat uw gezondheid te wensen overlaat en de waarschuwing om het roer om te gooien mag niet tevergeefs zijn. Ansuz gekeerd voor uw gezondheid geeft aan niet nonchalant te reageren, maar na te denken over mogelijke gevolgen van uw leefwijze.
Liefde
Ansuz geeft in de liefde aan dat u de neiging hebt op de oude voet door te gaan. Maar u moet u er op voorbereiden dat er veranderingen komen. Men zegt wel, een gewaarschuwd mens telt voor twee. In uw geval geldt dit dan ook want Ansuz waarschuwt u en zegt u naar uw gevoel te luisteren.
Werk, financiën
Ansuz geeft aan dat er op het moment allerlei veranderingen bezig zijn zich te voltrekken. Wees in deze periode niet te behoudend omdat dan verkeerde beslissingen genomen kunnen worden. Neem deze waarschuwing ter harte en durf een nieuwe toekomst aan te gaan
 
4. Ansuz /Ass (a) - Een van de goden, mond
Voor versterking van het communicatie-talens, het slagen voor examens en het verkrijgen van kennis en wijsheid.
Mythe: Odin/Wodan 
Tarot: Grote Arcana I - De Magier
Astrologie: Zon in Tweelingen / Maan in XII
Ansuz  
advies, communicatie, overdenking, inspiratie, autoriteit, traditie, zegening
Het Germaanse woord ansuz betekent god, evenals het Engelse synoniem ós dat ook mond betekent. De ansuz rune betekent dus de mond van een god, of dat wat voorkomt uit de mond van een god.
Correspondenties: 
Godheid: Odin
Boom: es
Plant: vliegezwam
Dier: wolf
Vogel: raaf
Astrologie: Mercurius
Kleur: donkerblauw
Element: lucht
De 4e Rune.
AAnsuz    Wijsheid
Uitspraak: An-soes
Betekenis: Het woord van God. Beheerste creatieve en goddelijke macht. Wijsheid, kennis, verstand, communicatie, goede raad, onderwijs. Verwijzing naar mogelijk succes in een examen of sollicitatiegesprek. Intuïtie. Inspiratie. Spiritueel is het de Rune van profetie en openbaring. Leraar-leerling relaties;  leren aan en leren van.
Letter:        A en AE
Amulet:      Afweer tegen kwaadsprekerij en manipulatie. Maakt je gevoelig voor dubbelhartigheid. Stabiliteit in moeilijke tijden.
Steen:        Smaragd.
                  Associatie: heilzaam voor de ogen. Kenmerken van verborgen kennis.
Bloem:       Purperwinde.
                  Heilzaam: wijsheid bevorderend.
Boom:       Es.
                  Eigenschap: de Es was voor de Noord-Europese volken bijzonder heilig en vertegenwoordigde voor hen de wereldboom Ygdrassil, die stond voor de kosmische verbinding tussen alle geschapen werelden.
Tarot:         De Hogepriester (V) (Hierophant)


Getal: 4 Naam: ANSUZ Letter: A  Betekenis: Adem der Goden
Deze rune symboliseert de wind, die alles kan doordringen en staat ook voor communicatie.  Ansuz ondersteunt het contact met de Goden en is sterk met Odin verbonden. Bij positief gebruik versterkt Ansuz het communiceren met de Goden, neutraal is het de overal voorkomende energie van het universum en in de negatieve vorm brengt ze ons allen terug naar het aardse neveau. In het bijzonder bij deze negative runenvorm zien we de zinloosheid van het beoordelen en waarderen op etherische neveaus. 

Rad/Riadho/Raido 
5. Rad : Reis : Een opdracht, levensreis of geestelijke zoektocht waaraan je bezig bent, en de vastberadenheid die hiervoor nodig is.
5 Riadho: wiel, wagen; vervoermiddel, reizen, leren
Rad. 'R'-klank. Betekent rit of reis, maar ook levenszoektocht of geestelijke reis, communicatie, en dus ook wijze raad, levensrad en sexuele gemeenschap. Communicatie, creativiteit, schrijven, dichten, leren. Beweging, ritme, controle.
Rit's steen, chrysopaas, is een vorm van halfdoorzichtig topaas,
Rit brengt eerder vriendschap dan liefde maar waarschuwt voor onbetrouwbare vrienden
de tasjesvormige leeuwenbek wordt toegeschreven aan Rit, een reisrune
Gezondheid
Voor de gezondheid is het altijd van belang dat men zich kan uiten. Deze rune geeft aan dat u daar geen probleem mee heeft. Praten over wat je bezig houdt is een eerste stap om een goede gezondheid te handhaven.
Liefde
Was u op zoek naar de ware levenspartner? Dan is nu aan uw zoektocht een eind gekomen. U hebt uw doel in het leven ontmoet. Besef dat een goed gesprek ook voor de toekomst van belang is.
Werk, financiën
Altijd op zoek naar het ideale werk zoals de ridder op zoek is naar de graal. Raido geeft aan dat aan het zoeken een eind is gekomen en u het werk heeft gevonden of binnenkort zult vinden waar u het meest geschikt voor bent. Dit ligt dan hoogstwaarschijnlijk in de communicatieve sector. Financiële zaken nemen een positieve wending
 
RAIDO (Gekeerd - Slechte communicatie, breuken)
Gezondheid
Gaat het niet naar uw zin? U steekt op het moment niet in een goed vel? Vervelend, maar Raido gekeerd geeft een blokkade aan die op te lossen is. Goed nagaan hoe u problemen met uw gezondheid kunt oplossen en over een tijdje gaat het weer prima. Vooral niet schromen om hulp te vragen!
Liefde
U beleeft in de liefde op dit moment waarschijnlijk een moeilijke periode en uitpraten helpt ook al niet. U denkt misschien dat u in een hopeloze situatie zit, maar Raido geeft aan dat hereniging mogelijk is. Een goed humeur en vasthoudendheid zijn belangrijk.
Werk, financiën
Raido gekeerd geeft communicatiestoornis op het werk aan. Ook financieel zijn er tegenvallers. Het meeste wat u doet pakt verkeerd uit. Praten helpt in deze periode niet. Afstand nemen is de beste remedie. Even er tussenuit lost de meeste problemen al op.
RAIDO (Communicatie - Beheersing van het woord, vereniging, reis, de ridder)
5. Raido / Rit (r) - Wiel, reis, verbindingen
Voor nieuwe inzichten, een behouden vaart of een veilige reis.
Mythe: de Zon en de Maan
Tarot: Grote Arcana V - De Hogepriesteres
Astrologie: Zon in Boogschutter / Maan in III
Raido 
verandering van richting, beweging, vooruitgang, reizen, verhuizing, gewoonten doorbreken, ritme
Raido betekent wagen en heeft dezelfde wortel als het oudgermaanse woord voor rad. Daarom heeft het connecties met reizen, trekken en vooruit bewegen.
Correspondenties:
Godheid: Thor
Boom: eik
Plant: arnica
Dier: geit
Vogel: adelaar
Astrologie: Boogschutter/Jupiter
Kleur: helderrood
Element: lucht/vuur
RRaidho       Reizen
Uitspraak:  Rai-do
Betekenis: Wiel, rit of (levens)reis. Spirituele zoektocht. Transformatie. Communicatie zoals het ontvangen of brengen van een boodschap. Mentale actie.Wijze raad. Het levensrad. Beweging. Ritme. Controle. Seksuele gemeenschap. Doet een beroep op planning, inzicht en beslissingen. Vastberadenheid.
Letter:        R
Amulet:      Tegen aanvallen met scherpe woorden. Geeft moed en kracht om weerwoord te bieden. Te gebruiken wanneer je jezelf “zwak” voelt tegenover een ander.
Steen:        Groene Agaat of Turkoois.
                  Associatie: Genezend. Vitalisatie van bloed en zenuwen.
Bloem:       Leeuwenbekje.
                  Heilzaam: bevordert reizen en vooruitgang.
Boom:       Eik.
                  Eigenschap: heilige boom. Zou een huis tegen bliksem beschermen.
Tarot:         De Zegewagen (VII)

Getal: 5 Naam: RAIDHO  Letter: R  Betekenis: Beweging
Raidho symboliseert het ritme van het rijden, de beweging en de gave om op het goede  moment en ter rechten tijd op de juiste plaats te zijn, en daardoor geluk in het leven te hebben. Bij constructief gebruik geeft Raidho  ons die gave van het geluk en die van het leven op eigen kracht; neutraal representeert ze de kosmische ritmen en destructief leidt ze weg van deze ritmenm laat soms zelfs alles omgekeerd verlopen, of bepaalde dingen herhalen zich, als vloek of ter verkrijging van kennis.  
 
 
Ken/KANU/Kenaz 
6. Ken : Lamp : Het vermindert de onwetendheid, werpt licht in de duisternis ( zorgt voor alwetendheid ). Verlangen naar veiligheid, een lamp of vuur zorgt voor warmte, en warmte zorgt voor bescherming (of een gevoel van veiligheid).
6 Kenaz: toorts; (kamp)vuur, licht, kennis
Ken.'K ©'-klank. Betekent licht op het levenspad, fakkel, verjaagt de schimmen van de onwetendheid en versterkt het opmerkingsvermogen. Het duidt eveneens op goede gezondheid, creativiteit en geestelijke activiteit. Kennis, leren creativiteit.
Bloedkoraal in het teken van Kaon bloed doet stollen.
Kaon bevestigt een warme vriendschap, die geleidelijk kan overgaan in een liefdesrelatie.
De steekbrem krijgt steun van Kaon met zijn symbool voor vuur
KANU (Opening - Vuur, brenger van licht. Rechtstandig getrokken)
Gezondheid
Nieuwe en betere tijden breken aan. Klachten gaan voorbij en energiek pakt u de draad weer op. Kanu kondigt ook nieuwe mogelijkheden in behandelingstechnieken aan.
Liefde
U mag zich gelukkig prijzen met deze rune. Kanu geeft, als u zich daarvoor openstelt, een vurige periode aan in de liefde die u een gelukkige tijd zal bezorgen.
Werk, financiën
Er komen nieuwe mogelijkheden die positieve gevolgen hebben voor uw werk en financiële positie. Kanu is de rune van de nieuwe weg, licht op uw pad en vol enthousiasme nieuwe mogelijkheden uitproberen.
 
KANU (Gekeerd - Verduistering van het licht, blokkering in vooruitgang)
Gezondheid
Er zijn periodes van groei en bloei en periodes van rust en stilstand. Kanu gekeerd vraagt om rust. Vooruitgang is in deze periode niet te verwachten maar nadenken over de situatie en zoeken naar de juiste weg voor genezing. Zoals een boom in de winter zijn sappen naar de wortels diep onder de grond brengt om de koude te overleven, zo zult u uw krachten moeten sparen tot er een betere periode aanbreekt.
Liefde
Kanu gekeerd geeft aan dat de liefdesgevoelens in een veranderingsfase zijn die noopt tot nadenken. Forceer niets en laat deze periode over u komen. Komt tijd komt raad. Een vaas tegen de muur gooien geeft altijd scherven.
Werk, financiën
In de werksituatie gaat het niet naar uw zijn. Uw initiatieven worden niet gewaardeerd en uw inzet levert weinig op. Het wordt tijd na te denken of u zo wel door moet gaan. Neem rust en afstand en kijk of uw mogelijkheden niet ergens anders beter op zijn plaats zijn
 
6. Kenaz / Kaon (k) - Licht, toorts, flambau
Voor groter zelfvertrouwen, inspirerende visies en artistieke begaafdheid. 
Mythe: Freyr (Frey)
Tarot: Grote Arcana VII - De zegewagen
Astrologie: Mars conjunct Venus
Kenaz
kennis, vaardigheid, beheerste energie, succesvolle ideeën, pijnlijke genezing, seksuele aantrekking
In het oudgermaanse betekent kenaz fakkel, evenals het angelsaksische synoniem ken. Het oudnoors voor deze rune luidt kaun, wat pijnlijk, zweer of steenpuist betekent. In het gotisch is het kusma, waarvan de vertaling zwelling luidt.
Correspondenties:
Godheid: Wieland
Boom: grove den
Plant: koningskaars
Vogel: uil
Astrologie: Venus
Kleur: roze
Element: vuur/aarde
KKenaz         Vuur
Uitspraak:  Keen-as
Betekenis:  Toorts. Werpt licht op het levenspad. Kennis;verjaagt de schaduw der onwetendheid. “Licht in de duisternis”. Licht leidt tot actie. Spirituele verlichting. Toename van energie en groei. Positief effect op je handelingen. Natuurlijke warmte en gezelligheid en de daaruit voortvloeiende goede gezondheid. Licht geeft een gevoel van veiligheid. Creativiteit. Nieuwe ideeën.
Letter:  K
Amulet: Versterkt de opmerkingsgave. Persoonlijke relaties bestendigen.
Steen: Bloedsteen. Associatie: Magische, genezende krachten bij het stelpen van bloedende wonden.
Bloem: Roos. Heilzaam: Verlichting. Creatief vuur.
Boom: Grove Den. Eigenschap: Geeft uitstekende, zuiverende, wierook. Symboliseert verlichting van de geest.
Tarot: De Ster (XVII)


Getal: 6 Naam: KENAZ  Letter: K Betekenis: Reflexie
Wanneer men de zonnestralen in een paraboolspiegel opvangt, ontstaat een brandpunt met extreme hitte: Zo'n vuur  symboliseert Kenaz.  Men kan op soortgelijke manier deze rune ook als rune van het inzicht of besef zien, die pas mogelijk wordt door zo'n weerspiegeling.   Positiv maakt Kenaz het mogelijk toegang te krijgen tot de innerlijke fakkel des wetens, neutral weerpiegelt ze de wereld, (welke dan ook), en negatief werpt ze ons op onszelf terug en stookt een vuurtje onder het te luie zitvlak.
 
 Gyfu/Gebo / Gifu/Gebu
7. Gyfu : Geschenk : Geven en krijgen zorgt voor een band of een relatie. Het geluk van iets geven aan iemand die je graag hebt. Symbool van een kus, teken van wederzijdse liefde voor elkaar.
7 Gebo: geschenk; delen, verbinding, partnerschap
Gyfu.'G'-klank. Geschenk, gift. Een gift vraagt om een wedergift, bijgevolg betekent gyfu ook partnerschap en verbond, wederkerigheid en wederzijdse genegenheid. Uitwisseling, offer, interactie. De opaal van Gifu brengt ongeluk, maar kan ook functioneren als amulet.
Gifu geeft een aankomende verbintenis aan, een gift van de Goden, een gelijkwaardig partnerschap
het zeldzame citroenkruid is de bloem van Gifu.
GEBO (De rune van partnerschap)
In het algemeen zegt deze rune dat u, om te slagen, de samenwerking moet zoeken, maar dan wel een samenwerking die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen en vrijheid van handelen.
Gezondheid
Gebo geeft aan dat u, als u om welke reden dan ook vragen hebt over uw gezondheid, hierover met iemand zou moeten praten die naar u luistert om zo te leren begrijpen wat er mis kan zijn. U zult dan hoogstwaarschijnlijk te weten komen dat er in wezen niets aan de hand is, dat uw gezondheid goed is en dat u alleen wat afstand van uzelf moet nemen.
Liefde
Als u een partner hebt is de relatie er een om zuinig op te zijn. Dat kan als je elkaar vrijheid en wederzijds begrip schenkt. Hebt u nog geen partner stel u dan open, de tijd is gunstig.
Werk, financiën
U wordt nu geconfronteerd met de mogelijkheid om samen te werken. Overweeg deze mogelijkheid en kijk of dit werk voldoende garantie geeft om uw creativiteit te gebruiken. Voor u is het goed
 
7. Gebo / Gifu (g) - Gift, gastvrijheid, huwelijk, opoffering
Voor het scheppen van harmonie in persoonlijke verhoudingen. 
Mythe: Freya
Tarot: Grote Arcana VI - De Geliefden
Astrologie: Zon in Vissen / Maan in VI
Gebo
geschenk, kans, huwelijk, uit liefde, partnerschap, opoffering, verplichting
Het woord gebo betekent geschenk. Het is afgeleid van dezelfde stam als de moderne worden gift en geven. In de oudgermaanse tradities was het aanbieden van een geschenk niet per definitie een duidelijke aangelegenheid.
Correspondenties:
Godheid: Odin/Frigg
Boom: es/iep
Plant: wild viooltje
Dier: os
Astrologie: Vissen
Kleur: diepblauw
Element: water
G Gebu            Liefde
Uitspraak: Gee-boe  (variant: jee-boe, soms ook ‘ee-boe)
Betekenis:   Geschenk, gift, offer. Aanvaarding daarvan schept bepaalde verplichting en creëert relatie tussen gever en ontvanger. Uitwisseling; vraagt soms om een tegengift. Zakelijk en emotioneel verbond. Romantische relaties. Teken van een kus. Begrip voor de balans tussen het leven, vrede en goede wil. Samenwerking.
Letter: G
Amulet: Symbool van wederzijdse genegenheid, of liefde.
Steen:   Rozenkwarts
            Associatie: Liefdessteen. Liefde, onzelfzuchtige vriendschap.
Bloem:  Citroenkruid.
            Heilzaam: bij maagpijn en hoesten.
Boom:   Iep en Bergiep.
            Eigenschap: geen idee eerlijk gezegd.
Tarot:   De Geliefden (VI)


Getal: 7 Naam: GEBO Letter: G  Betekenis: Uitwisseling
Hier hebben we de eerste rune die men in elke richting draaien en keren kan, en toch steeds dezelfde blijft. Er is hier ook alleen maar een neutraal aspect, en dat is het principe: Alles wat je in de wereld brengt, komt ook weer terug. Alles!
 
Wyn/Wunjo
8. Wyn : Beloning : Het gelukkig gevoel van goedheid als je iets goed gedaan hebt voor een ander. Het gevoel dat je anderen kan helpen en zij dat graag hebben. Gevoel van harmonie met het leven, tevredenheid in het leven, extatische vreugde, gevoel dat niets nog mis kan gaan. (Vreugde van samenwerking.)
Hagals aett
8 Wunjo: geluk; vreugde, vervulde wensen ,liefde, plezier, saamhorigheid. Kennis, ambitie, helderheid, volwassenheid.
Wyn. 'W (v)'-klank. Beloning, vreugde, bevrediging. De vreugde van de verbondenheid met de goden en het ene. Vreugde van het samenzijn. Wie begeesterd is door de Wyn-Rune heeft meestal een wijde vriendenkring, en trekt door zijn levensvreugde ook vele nieuwe vrienden aan.
de tweede Aett, die van Hagal of Odin
Wunna's diamant doet niets anders dan voorspoed verkondigen.
De Wunna, of blanke rune, is geen edelsteen toegewezen maar wordt geassocieerd met de ongelukkige opaal. De Noordse schikgodinnen belichamen het lot. Waarschijnlijk heeft het lot hun bijelkaar gebracht. Het dragen van deze stenen zou het lot kunnen tarten, of kunnen veranderen.
Wunna staat voor affectie en vreugde.
Het-juffertje-in-het-groen wordt aangeduid door Wunna, de rune van vreugde en geluk, die zeer behulpzaam kan zijn bij een gecompliceerde relatie.
WUNJO
U hebt Wunjo getrokken. Deze rune kan zowel rechtstandig als gekeerd worden getrokken. U hebt Wunjo rechtstandig getrokken. Deze rune staat voor vreugde en voldoening.
Gezondheid
Ook al gaat het niet altijd even gemakkelijk, de rune Wanjo kondigt nu een nieuwe periode van vreugde aan. Vreugde die nieuwe energie geeft na een tijdlang geblokkeerd te zijn geweest. Wunjo heeft als symbool een vruchtdragende twijg. Deze twijg bloeit altijd en zorgt altijd voor voedsel voor degeen die hem bezit. Het betekent dat met vertrouwen zaken genezen waar de wetenschap geen antwoord op heeft.
Liefde
Liefde komt op uw pad. Na spanning komt ontspanning. Zoals Wunjo bij de runen de bloesemdragende twijg is die vruchten voort zal brengen, zo zal het u in de liefde ook vergaan. In een bestaande relatie worden eventuele narigheden opgelost en u smaakt de voldoening van een verdieping van deze relatie.
Werk, financiën
Als u een vraag hebt gesteld over werk of uw financiële positie, geeft deze rune zeer positieve tendenzen aan. Wunjo is bij de runen de bloesemdragende twijg die uiteindelijk voor vruchten zorgt. Zo is het ook met uw werk of financiële positie. Na moeilijke tijden heerst er vreugde over een verandering ten goede die zich zal voltrekken
WUNJO
U heeft Wunjo getrokken. Deze rune kan zowel rechtstandig als gekeerd getrokken worden. U hebt Wunjo gekeerd getrokken.
Gezondheid
Denk eens aan de betekenis van Wunjo. Wunjo is bij de runen de bloesemdragende twijg die gezonde vruchten geeft. Als u het geduld op kunt brengen rustig af te wachten en daarnaast een positieve instelling te hebben waarbij u vast gelooft aan een goede gezondheid en daarbij uw angst en onzekerheid overwint dan zult u op een bepaald moment ineens merken dat het u veel beter gaat.
Liefde
Verbruik uw energie niet met ongeduld, want zonder liefde is het leven als een droge woestijn. Omdat u Wunjo trekt, ook al is het in gekeerde legging, geeft deze rune toch aan dat geluk voor u wel degelijk bestaat. Er wordt vertrouwen gevraagd en een beschouwende houding, het goed leren onderscheiden van licht en donker en uw twijfel omzetten in rustig afwachten.
Werk, financiën
Als u Wunjo trekt, ook al is het omgekeerd, geeft deze rune vreugde en voldoening aan. Het betekent dat voor u wel zeker ander werk of een financiële vooruitgang zijn weggelegd, maar dat uzelf de factor bent die belemmerend werkt. Denk aan de betekenis van deze rune. Wunjo is de rune van de bloesemdragende twijg die gezonde vruchten voortbrengt. Probeer zelf positiever op veranderende situaties in te spelen.
 
8. Wunjo / Wunna (w/v) - Vreugde, vervulling van wensen
Voor geluk en geestelijke groei.
Mythe: Baldr
Tarot: Grote Arcana VIII - De Kracht
Astrologie: Jupiter in Weegschaal / Venus is Leeuw
 
Wunjo
vreugde, goed nieuws, viering, succes, beloning, harmonie, familie, stam, emotionele ontlading
Wunjo is de vreugde rune. In het Angelsaksisch runengedicht wordt de runische betekenis van vreugde verklaard."Wie weinig behoeften en verdriet heeft en vermeerdering en zegenig kent, heeft geen vreugde nodig."
Correspondenties: 
Godheid: Frey
Boom: es
Plant: vlas
Astrologie: Leeuw
Kleur: goud/geel  Element: vuur/aarde
W Wunjo          Vreugde
Uitspraak:   Voen-jo
Betekenis:   Beloning. Liefde. Plezier. Gevoel van goedheid, vreugde en bevrediging. Het gevoel dat er niets kan misgaan. Harmonie en balans met het leven. Nauwe samenwerking en samenzijn, want vreugde is geen solitaire emotie. Plezier in je werk. Extatische vreugde van verbondenheid met “het Hogere”, God of de Goden/Godinnen. Het is belangrijk om Wyns vreugde in je leven toe te laten.
Letter:         W
Amulet:       Vreedzame winst en succes.
Steen:         Groene Onyx.
                  Associatie: Balans tussen mannelijke en vrouwelijke eigenschappen. Absorbeert en vervlakt emotionele intensiteit. Inspireert liefde en “verzacht” het hart.
Bloem:        Ridderspoor (Delphinium –(lat.))
                  Heilzaam: bij emotionele problemen.
Boom:         Es
                  Eigenschap: Noorse equivalent van Adam, die uit een Es gemaakt zou zijn.
Tarot:          Bekers Tien.

Getal: 8 Naam: WUNJO  Letter: W  Betekenis: Levensvreugde
eze laatste rune van het 'Aett der boeren' symboliseert het geschenk voor de vele energie die men in de vriendschap steekt, vrienden, die je dan ook in erge noodsituaties niet in de rug vallen. Postief staat Wunjo voor de verrukking van een liefdesnacht. Neutraal is het de levensvreugde, die uit een familie-eenheid ontstaat, en negatief wordt Wunjo het zinnebeeld voor droefheid en afscheid. 
 
Hagal/HAGALAZ
9. Hagal : Hagel : Een onverwachte bui die alles kan verstoren. Wat je van plan bent moet je aanpassen.
9 Hagalaz: hagel; verstoring, chaos, zucht naar controle,vernietigende kracht,onderbewustzijn, heil. Loskomen van omstandigheden, Verlies gevolgd door grote winst.
Hagal.'H'-klank. Betekent meestal een plotsel verstoring van uw normale leven, een onderbreking, net als een plotse hagelbui, leden, tegenslag. Gekoppeld aan ander runen betekent hagal meestal, vertragende werking, onderbreking of tegenspoed, totale koersverandering.
Hagall beheerst de onyx en biedt ondersteunende kracht;
Hagall is de rune van verstoring, maar uit een ruzie kan veel goeds komen
Hagall regeert over de varens
HAGALAZ (Tweespalt - Verstorende krachten, verandering maar ook inventiviteit)
Gezondheid
U voelt grote onzekerheid over uw gezondheid. U bent daarover misschien in de war en weet niet wat te doen. Maar Hagalaz is de grote wakkerschudder en leert u door de schok om inventief te worden. U gaat met vernieuwde ijver aan de slag en ontdekt de juiste weg om aan uw gezondheid te werken.
Liefde
Er ontstaan nieuwe situaties in de liefde. Dat kan ook voor een eventuele partner gelden. Hagalaz is de rune van de grote verandering. Er komt in ieder geval een nieuwe periode in uw leven waarin veel anders wordt dan u nu gewend bent.
Werk, financiën
U bent toe aan vernieuwing. Hagalaz geeft een totale ommekeer aan, maar blijf er wel bij en houdt overzicht op de te komen situatie. Realiseer u dat u in uw geest al toe was aan verandering. Alleen de manier waarop de dingen gebeuren kunnen in eerste instantie schokkend zijn.
 
9. Hagalaz / Hagall (h) - Hagel, sneeuwstormen, zaad, ei
Voor het zich voorbereiden op onverwachte antagonistische invloeden. 
Mythe: Niflheim
Tarot: Grote Arcana XXI - De wereld
Astrologie: Zon in Waterman / Maan in V / Planeet Uranus
 
Hagalaz 
tegenspoed, schade, shock, kortdurend leed gevolgd door langdurige beloning
Hagalaz wordt gezien als één van de meest onheilspellende runen, omdat de naam hagel betekent, één van de weertype die de meeste schade kan aanrichten.
Correspondenties:
Godheid: Ymir
Boom: taxus
Plant: lelietje-van-dalen
Vogel: gans
Steen: aquamarijn
Astrologie: Uranus
Kleur: ijsblauw
Element: water/aarde
H Hagalaz        Lucht
Uitspraak:         Ha-ga-las
Betekenis:        Hagalaz is de 9e Rune. Hagel. Onverwachte elementaire verstoring van je leven. Slag, tegenslag, lijden, tegenspoed, ziekte, verwonding. Vernietigende kracht. Gekoppeld aan andere Runen kan Hagalaz wijzen op begrenzing, onderbreking, totale koerswijziging. Verplichte aanpassing van je plannen. Vertragingen. Krachten die buiten jouw invloedssfeer liggen spelen hun spel. Advies om nu even geen nieuwe dingen op te starten. Wensen opgeven om jezelf open te kunnen stellen. Bevrijding van oude patronen en gewoontes. Runen die na Hagalaz worden getrokken kunnen nadere uitleg geven.
Letter:              H
Amulet:            Waarschuwing tegen te grote risico’s.
Steen:              Onyx.
                        Associatie: Zwarte Onyx geeft spirituele kracht. Roodbruine Onyx beschermt tegen pijn.
Bloem:             Varen
                        Heilzaam: Na de juiste bereiding te gebruiken tegen hoesten en borstklachten.
Boom1:             Taxus. Net als | Eihwaz  en  Z Elhaz
                        Eigenschap: zie aldaar en hierboven. Oppassen !
Boom2:             Es. Net als A Ansuz.
                        Eigenschap: zie aldaar en hierboven.
Tarot:               De Toren (XVI)
 
 
Getal: 9 Naam: HAGALAZ  Letter: H Betekenis: Heilige kosmische plek
Deze rune wordt zowel de Godin Hel als ook Holle toegekend, en geldt, helemaal in de trant van die Godinnen, tot de meest mysterieuze der runen. Ze leidt de inwijding in het 'rijk tussen de werelden', of ontwikkelt het begrijpen ervan. Het is de rune van het heilige woud, een kosmische plaats van verering der Goden en offervieringen. Deze rune omvat alles, De hagel, de woordelijke vertaling van Hagalaz, vernietigt weliswaar de oogst, maar juist 'afbraak' voert vaak tot nieuwe kennis en inzicht. Positief geeft deze rune begrip voor een heel speciale vrouwelijke kracht,  die met leven en dood samenhangt. Neutraal omvat ze alles wat bestaat, en destructief gebruikt kan ze ons in onze eigen diepste niveaus voeren. 
 
 
Nyd/NAUTHIZ/Naudiz 
10. Nyd : Nood : In nood verkeren of ongeluk hebben, maar ook volharding om dan toch door te zetten. Hij raad geduld aan, en wachten op ervaring, waarschuwt voor gevaarlijke zetten.
10 Nauthiz: nood; Noodzaak, (nood)lot, volharding, noodzaak, frictie, weerstand. Leren uit het verleden en je fouten. Het kalmer aan doen.
Nyd. 'N'-klank. De gewone betekenis van Nyd is nood, tegenslag. Maar zij kan ook een teken zijn van hoop, van het volharden in de strijd tegen problemen. Zij wijst erop dat we soms in moeilijke tijden geduld moeten ofenen, na regen komt immers steeds zonneschijn.. In combinatie met andere (positieve runen) heeft zij een vertragende invloed.
Lapis lazuli verbonden met Nydd, kan hetzelfde effect in moeilijke tijden teweegbrengen
Nydd zegt 'geeft niet op', je hebt een relatie nodig, zelfs als deze stroef verloopt. Is kan leiden tot een afkoelingsperiode of scheiding.
Nawt verzorgt de krokus.
NAUTHIZ (Dwang, noodzakelijke veranderingen, groei)
Gezondheid
U hebt vragen over uw gezondheid. U bent bang dat deze niet goed is. Maar door te accepteren hebt u al veel gewonnen. Verzet maakt een toestand vaak erger. Nauthiz is de rune van de noodzakelijke verandering die ondergaan moet worden. Maar u komt er sterker uit tevoorschijn.
Liefde
Het gaat op het moment niet zoals u zou willen. U gaat de verdediging in. Maar dat is niet nodig. Er gebeurt toch wat gebeuren moet en een trots opgeheven hoofd doet wonderen.
Werk, financiën
U weet niet of de veranderingen die in de lucht zitten positief zullen uitpakken of niet. Nauthiz geeft aan dat er in ieder geval veranderingen komen die niet tegen te houden zijn. Verdediging daartegen schuilt in het ondergaan. Verzet zal niet helpen. Deze verandering is noodzakelijk
 
10. Naudiz / Nawt (n) - (Nood)lot, tijd, bestemming
Voor het zich instellen op lange termijn doelen, of op hulpverlening in uitzichtloze situaties.
Mythe: Schikgodinnen (Nornen)
Tarot: Grote Arcana XV - De Duivel
Astrologie: Maan in Schorpioen / Zon in II
 
Naudhiz
persoonlijke behoeften, zelfbehoud, uitvindingen, pas op voor hebzucht, overdaad en ongeduld
De tiende rune draagt de naam nyd in het ouengels en nauths in het gotisch, wat kan worden verteeld als behoefte, noodzaak en ellende. Naudhiz waarschuwt ons om onze diepste behoeften onder de loep te nemen en ons te behoeden voor dwangmatige verlangens.
Correspondenties:
Godheid: Nornir
Boom: beuk
Plant: duizendknoop
Dier: eekhoorn
Astrologie: Steembok/Saturnus
Kleur: zwart
Element: water/aarde
N  Naudhiz      Nood (behoefte)
Uitspraak:         Nou-dies
Betekenis:        Noodzaak. Frictie. Weerstand. Deze Rune adviseert geduld te oefenen – een leerervaring die soms onplezierig is.  Doe alleen wat nodig is. Kan ook betekenen: in nood verkeren, tegenspoed, tegenslag. Waarschuwing tegen riskante stappen. In combinatie met andere Runen heeft Nyd een vertragende invloed.
Letter:              N
Amulet:            Volharding om door te zetten en reserves aan innerlijke kracht aan te wenden.
Steen:              Lapis Lazuli
                        Associatie: Onbaatzuchtige liefde. Trouwe vriendschap. Moed bij tegenslag.
Bloem:             Krokus
                        Heilzaam: Voor de zekerheid in en rondom het huis.
Boom:              Beuk. Net als P
                        Eigenschap: Zie hierboven maar verder niets speciaals.
Boom:              Lijsterbes
                        Eigenschap: Zou het huis beschermen.
Tarot:               De Heremiet (IX) “De Kluizenaar”.
Getal: 10  aam: NAUDHIZ  Letter: N  Betekenis: In of uit nood komen
Dit is de rune van de nood. Wanneer je in nood bent, kun je een omkeer bewerkstelligen, ben je niet in nood, dan zorgt de rune er wel voor, dat zoiets optreedt.  De Nornen, die het (nood)lot der mensen bewerken, zijn met deze rune verbonden. Positief helpt Naudhiz je uit de nood, neutraal symboliseert ze het werken van de Nornen en negatief brengt ze nood. Wellicht nogal paradox, maar zo zijn de runen.
 
 Is/ISA 
11. Is : IJs : Mooi maar gevaarlijk, kan een obstakel zijn ( moet wachten ). Verzoent ruzies, doet afkoelen of bevriezen. Kan beschermen tegen magie ( magische aanval ).
Runen
7-3-10
11 Isa: ijs; Vertraging, rust, wijsheid, statisch, blokkade, concentratie.
Is. 'I-klank. Betekent ijs. Ijs is glad en gevaarlijk. Hoewel je erover lopen kan is het toch onbetrouwbaar en kan het op verschijdene plaatsen te dun zijn. Oppassen is de boodschap. Het kan beter zijn uw plannen nog even uit te stellen. De positieve kracht van Is is dat het een gevaarlijke (eventueel magische) aanval kan afweren, de hitte van de strijd kan doen bekoelen. Op emotioneel vlak betekent hij dat de genegenheid aan het afnemen is. Op andere runen heeft Is een vertragend of behoudend effect.
 Het katteoog, de steen van Is, houdt u s'nachts in de gaten,
Is kan leiden tot een afkoelingsperiode of scheiding.
Is wordt in verbinding gebracht met lathyrus, een plant die relaties symboliseert
ISA (Stilstand - IJs, dat wat tegenhoudt)
Gezondheid
Neem uzelf in acht. U bent in een fase van niets kunnen doen beland. Isa geeft stilstand aan. Deze rune staat voor kou die aan warmte voorafgaat. Voor getijden in ons leven, maar ook voor het ik, ik kan. Ik kan en ben krachtig. Ik kan deze periode aan.
Liefde
Als u Isa trekt voor de liefde, geeft dat een periode van alleenzijn aan. U kunt nu niets forceren. De tijd is niet gunstig voor uw wil. Zoals u door de winter heen moet zo moet u door deze periode heen. Wetend dat het voorjaar zeker weer komt.
Werk, financiën
U kunt nu beter niets ondernemen. Er is een periode van stilstand aangebroken en uw wil kan daar niets aan veranderen. U moet deze periode in acht nemen en veilig stellen wat u bereikt hebt. De tijd voor verandering komt vanzelf.
 
11. Isa / Is (i/ij) - IJs, isolatie, stilstand
Voor het scheppen van statische situaties, het onderdrukken van driftbuien en het kalmeren van provocerend en agrassief gedrag.
Mythe: Jotunheimr - Utgardr
Tarot: Grote Arcana IX - De Heremiet
Astrologie: Zon in Kreeft / Maan in X
 
Isa 
stilstand, stagnatie van plannen, obstakels, gedwongen rust, onbeweeglijkheid
Isa heeft in alle Germaanse talen dezelfde betekenis: ijs. IJs staat voor stilstand, het stagneren van de stroom, het tot stilstand komen van alle beweging. Daarom verwijst isa naaqr obstakels en belemmering.
Correspondenties:
Godheid: Verdani
Boom: els
Plant: bilzekruid
Dier: rendier
Vogel: sneeuwuil
Astrologie: maan
Kleur: zwart
Element: aarde
Runen
7-3-10
ISA

I Isa                    IJs
Uitspraak:         I-sôh
Betekenis:        IJs: mooi maar gevaarlijk. Blokkade. Wellicht plannen uitstellen tot geschikter moment. Wijst op een gebrek aan doelgerichtheid en op de noodzaak om een beter moment af te wachten en eerst kristalhelder begrip van de situatie te krijgen. Heeft een bevriezend of vertragend effect op andere Runen in een Runenrij of Runenworp. Emotioneel betekent deze Rune tanende genegenheid of frigiditeit. Doet afkoelen of bevriezen.
Letter:              i
Amulet:            Kan het ergste van een confronterende situatie verminderen. Verzoenende werking. Bescherming tegen magische aanval.
Steen:              Witte Agaat.
                       Associatie: Moed en kracht, waarheid ontdekken en lot aanvaarden. Zelfreflectie terwijl je lichaam en geest zich herstellen.
Bloem:             Lathyrus
                       Heilzaam: symboliseert relaties met anderen.
Boom:             Els.
                       Eigenschap: traditionele fundering van huizen. Fabricage van houtskool.
Tarot:               Matigheid (XIV)


Getal: 11  Naam: ISA Letter: I  Betekenis: Concentratie
Isa is de tweede rune, die niet verandert, wanneer deze wordt gedraaid of gekeerd. Ze staat voor de concentratie op de wezenlijke dingen, de kennis van het zelf, het eigen bewustzijn en de eigen waarde. Het voorgaande is ook de neutrale werking ervan. Heb je te weinig van Isa, dan leidt dit tot het bekende geestelijke 'moeras' ("Ik ben niks waard!"), teveel van Isa produceert knalharde egoïsten met bijbehorende maagzweer.
12. Ger : Oogst : De perfecte natuurlijke kringloop, natuurlijke ontwikkeling, vruchtbaarheid van oogstperiode. Oogst naar zaaien, de beloning of straf die je verdient voor vroegere daden. Gerechtigheid. Boontje komt om z'n loontje.
12 Jera: jaar; Oogst, cyclus, succes door geduldig werken, geleidelijke verandering. Oogsten wat je gezaaid hebt, resultaten goed of slecht.
Ger of Jera.'J'-klank. Het goede jaar, gerst, goede oogst. Ger betekent vruchtbaarheid, maar ook duidt hety op de kringloop de sezoenen. Wie een goede oogst wil moet op het juiste moment zaaien. Meestal heeft zij een positieven betekenis, maar dan wel in het perspectief van oorzaak en gevolg. Je krijgt maar iets als je jezelf ervoor op het juiste moment inzet. Bijgevolg kan Jera ook duiden op het spreekwoord: 'Eigen schuld, dikken bult.'
Yer's kornalijn brengt uitkomst in moeilijke uren.
Yer kan een huwelijk aankondigen omdat dit de rune is van juridische contracten
Yer een rune van de oogst, hoort bij de korenbloem
JERA (Oogst. Vruchtbaar seizoen, periode ongeveer een jaar)
Gezondheid
Mocht u zich al zorgen over uw gezondheid maken, weet dan dat het daarmee de goede kant opgaat. Jera is de oogstrune, een positieve rune maar zij verwacht dat de tijd tussen zaaien en oogsten wordt gerespecteerd. Dat betekent dat alles in orde komt maar dat u niets kunt forceren. Geduld en alles komt goed.
Liefde
Jera is een positieve rune die toch niet altijd wordt gewaardeerd. Jera is de oogstrune, u zult geluk in de liefde hebben maar u zult zich eerst geliefd moeten maken. Zoals men eerst moet zaaien wil men oogsten. Geduld is de zekerste weg naar succes.
Werk, financiën
Uw inzet is niet voor niets geweest. Uw werk en financiële situatie komen in een positieve tendens. Nu niet te snel willen gaan. Geduld is een vereiste om het bereikte resultaat te continueren
 
Jera / Yer
12. Jera / Yer (j/y) - Jaar, oogst, cyclische veranderingen
Voor het laten culmineren van gebeurtenissen, vervulling van hooggespannen verwachtingen.
Mythe: Freyer (Frey, Frij)
Tarot: Grote Arcana 3 - De Keizerin
Astrologie: Zon in Stier / Maan in II
Jera
Beloning, overvloed, genot, gerijptheid, groei
Het getal 12 verwijst naar de zonnecyclus van 12 maanden. Toepasselijk is dat dit ook het getal van Jera is, de rune waarvan de naam betekent, de volledige zonnecyclus. In de oudgermaanse taal betekent jera ook oogst.
Correspondenties 
Godheid: frey
boom: eik
plant: rozemarijn
astrologie: Pars Fortuna
kleur: lichtblauw
element: vuur 

Getal: 12  Naam: JERA  Letter: J  Betekenis: Oogst
Het midden van het futhark is bereikt, tijd voor de oogst. Jera betekent woordelijk 'jaar', en symboliseert het eeuwige ritme van komen en gaan. Positief bevordert Jera goede gevolgen, het prima lukken van elk soort werk, neutraal sttat ze voor 'alles op zijn tijd', en destructief kan ze gebruikt worden om te vertragen.
 
Eoh/ Eihwaz/EHWAZ
13. Eoh : Taxus : Boom van de dood, maar niet de angst voor de dood. Hij is niet beangstigend want hij betekent niet het einde maar het vervolg na het leven, het nieuwe leven.
13 Eihwaz: taxuswereldboom; ernst, bedachtzaamheid, transformatie/dood , verbinding met boven, beneden en alles daartussenin. Geduld, er komen verbeteringen, maar soms vragen ze tijd.
Eoh.'Y'-klank, ook wel gebruikt voor Ei-klank. Deze rune is verbonden met de wereldboom, Ygdrassil, die volgens recent onderzoek een taxus zou zijn en geen es. Eoh verwijst dan ook naar het mysterie van het leven en de dood, spirituele bloei, doorzettingskracht, verzet tegen ongewenste invloeden, communicatie tussen de verschillende niveau's van de werkelijkheid.
De steen van Yr, de topaas, laat een tevreden slaap op u neerdalen
Yr waarschuwt voor overhaaste stappen in de liefde; ontwikkel een bedachtzame houding
Yr bij de lelie
EIHWAZ (Taxusboom, veerkracht, uithoudingsvermogen en verdediging)
Gezondheid
Mocht u problemen hebben met uw gezondheid en u trekt Eihwaz dan zou je kunnen zeggen dat het leed reeds half geleden is. Eihwaz staat namelijk voor veerkracht tijdens moeilijke perioden.
Liefde
U zit middenin een gespannen periode, maar u hebt de veerkracht om daar niet het slachtoffer van te worden. Laat het over u komen en u zult merken dat u een totaal andere toekomst tegemoet gaat.
Werk, financiën
U zit nu waarschijnlijk in een situatie waarin u tegen uw zin beslissingen moet nemen of u verdedigen tegen de beslissing van anderen. Realiseer u dan dat u voldoende veerkracht hebt om de strijd aan te gaan.
 
EHWAZ (Gekeerd - Geblokkeerde vooruitgang)
Gezondheid
Ehwaz gekeerd geeft een blokkade aan of op z'n minst een rustperiode waarin uw lichaam zich moet ontspannen. Op dit moment moet u niets forceren. Uw lichaam is meer gebaat bij rust dan bij dwangmatig willen.
Liefde
U hebt het gevoel dat het met de liefde niet gaat zoals u wilt. Ehwaz gekeerd geeft aan dat er blokkades op uw weg gekomen zijn die alleen door het erkennen ervan overwonnen kunnen worden. U moet eerst met uzelf in het reine komen voordat u weer wat meer mag verwachten in de liefde.
Werk, financiën
U voelt zich geblokkeerd en tegengewerkt in uw werk. U kunt beter een afwachtende houding aannemen om de toestand weer onder controle te krijgen. Realiseer u dat het een voorbijgaande periode is die aan verbetering voorafgaat. Daarbij bepaalt u de mate van verbetering. Op het moment moet u geen vooruitgang in financiële zaken verwachten. Ook dat laat nog even op zich wachten.
 
13. Eihwaz / Yr (e) - Levensboom, uithoudingsvermogen
Voor het opheffen van moeilijke situaties en het oplossen van problemen. 
Mythe: Yggdrasill
Tarot: Grote Arcana XII - De Gehangene
Astrologie: Zon in Schorpioen / Maan in II
Eihwaz
Flexibiliteit, uithoudingsvermogen, bescherming, verandering, problemen oplossen
Eihwaz betekent taxusboom, één van de bomen waar de volken in Noord-Europa het meest ontzag voor hadden en die geleerden, meer nog dan de es, als symbool zagen van de wereldboom yggdrasil.
Correspondenties 
Godheid: Odin
boom: taxus
plant: alruin
dier: egel
vogel: reiger
astrologie: schorpioen
kleur: zwart
element: aarde

Getal: 13  Naam: EIWAZ  Letter: E  Betekenis: Transformatie
Eiwaz staat in nauwe verbinding met de taxus, die bij de Germanen hoog gewaardeerd werd als verbinding tussen de 'werelden'.  In de zomer produceert hij een gas, dat trance bewerken kan. Het is de rune van de dood en van de transformatie, en daardoor ook de rune van het nieuwe begin. Positief staat ze voor verdere ontwikkeling, neutraal voor de natuurlijke kringloop en negatief voor een overdreven dodencultus.
 
Peorth/PERTH/ Perthro
14. Peorth : Kansspel : Dobbelbeker is het lot, een kansspel. Het onder ogen zien van het lot en er het beste van maken. Onthulling van verborgene of geheim, kan wijzen op zwangerschap en geboorte. Gezond verstand, gematigdheid en bescheidenheid. Gematigd gevoelig plezier.
14 Perthro: dobbelbeker; (kans)spel, vermaak, gezelligheid
Peorth.'P'-Klank. Staat voor kansspel, geluk in het spel. Symbolisch betekent het zijn lot onder ogen durven zien.Innerlijke verandering, falen, lijden, moeilijke periode. Zij is ook gekoppeld aan gematigd plezier in de sexualiteit en zwangerschap. Het betekent ook gematigdheid in eten, drinken en andere vormen van genot, en dus gezond verstand. Bron, geboorte, wyrd, collectief onderbewustzijn.
. Koele heldere aquamarijn verbonden met Peorth, verzekert u van rust,
Peorth, de rune van het gokken en de geheimen, geeft aan dat je sexueel bij elkaar past
PERTH (Inwijding - het verborgene, initiatie)
Gezondheid
U bent bang dat u zelf niets aan uw gezondheidssituatie kunt veranderen. Dan vergist u zich. Perth geeft aan dat u verborgen krachten bezit die kunnen helpen. Laat Perth u inwijden en leren uzelf te ontdekken.
Liefde
Als u Perth trekt dan zegt hij: Laat u inwijden en leer uw verborgen kracht kennen. Door deze uitstraling zult u dan een een gelijkwaardige partner in de liefde aantrekken.
Werk, financiën
Het gaat u in de werksfeer alleen maar beter. Uw uitstraling is zeer positief. U weet hoe u de zaken moet regelen.
 
PERTH (Gekeerd - verborgen krachten)
Gezondheid
U voelt zich moe en gedeprimeerd, Perth, de inwijdingsrune gekeerd, geeft aan dat er aan een positieve periode tijdelijk een eind komt doch uw verborgen kracht helpt u erdoor.
Liefde
Er ontglipt u iets in de liefde. U hebt het gevoel dat u iemand kwijtraakt. Dat kan maar hoeft niet zo te zijn. Hebt u er al aan gedacht om uw verborgen krachten aan te spreken of bent u in paniek. Niet doen, dat is niet nodig. Deze situatie is van voorbijgaande aard.
Werk, financiën
U maakt zich zorgen over uw werk en financiële situatie. Niet helemaal onterecht. Perth gekeerd geeft aan dat de zaken niet volgens plan verlopen. Maar dit is de rune van de verborgen krachten en inwijding. Als u uw kunde aanwendt zal aan een onzekere periode een eind komen
 
14. Perthro / Peorth (p) - Verborgenheid, luchthartigheid
Voor het vinden van verloren voorwerpen, en geslaagde intuitieve, financiele speculaties.
Mythe: Vidarr
Tarot: Grote Arcana X - Rad van Fortuin
Astrologie: Mercurius in Leeuw / Saturnus in VII
Pertho
Mysterie, kans, onvoorspelbare gebeurtenis, seksuele ontmoeting, fouten of tekortkomingen die aan het licht treden.
Pertho is van alle runen het moeilijkst te duiden, omdat zelfs de wereldlijke betekenis onzeker is. Hij is o.a. vertaald als appelboom, perenboom, schaakstuk, dobbelbeker, het lot, spel, de dans, haard en vagina.
Correspondenties 
Godheid: Nornen
boom: iep
plant: wolfskers
dier: vrouw
vogel: reiger
astrologie: Saturnus
kleur: zwart
element: water

Getal: 14  Naam: PERTHRO  Letter: P  Betekenis: Ketel der wedergeboorte
Perthro is de klassieke barensrune. Via de "ketel der wedergeboorte" komt men vanzelfsprekend ook in contact met het collectieve onbewuste en met heeft daardoor toegang tot alle soorten van weten en kennis. Het positieve aspect zou men kunnen omschrijven als (nieuw) geboren worden nieuwe kansen krijgen, een nieuwe weg inslaan, neutraal staat ze voor het baren en het negatieve aspect betekent een terugval naar de embryonale fase.
 
Eohl /Elhaz/ALGIZ 
15. Eohl : Eland : Een afwerende hand, beschermend, naar het goddelijke rijken. Succes door inspanning.
15 Elhaz: Algiz  eland (gewei), elandzegge, verdediging, ademruimte
Eolh.'Z'-R klank.Een positieve rune die de afwering van al het kwade symboliseerd. Spiritueel gezien verwijst zij naar het goddelijke. Zij staat ook voor succes door inspanning tijden seen zoektocht of jacht (Dames onthoud het goed!) Bescherming, contact met de goden.
Evenals Akzi's edelsteen, de amethist.
.Akzi beschermt bestaande relaties en belooft vruchtbare nieuwe liefdes.
Akzi zorgt voor de 'zegge', een moerasgras,
ALGIZ (Bescherming, mannelijk en vrouwelijk principe)
Gezondheid
Algiz vraagt van u uw emoties onder controle te houden om voor een stabiele gezondheid te zorgen. Denk eerst rustig na voor u kwaad wordt en besef dat u altijd geestelijke bescherming geniet.
Liefde
Algiz is de rune die naar de hemel reikt en het geestelijk welzijn ontwikkelt. Deze rune geeft aan dat u uw emoties moet leren beheersen om in de liefde de juiste keuze te kunnen maken. Weet u beschermd.
Werk, financiën
U moet goed voor- en nadeel tegen elkaar afwegen voor u een beslissing neemt. U zult door goed over uw kansen na te denken een juiste beslissing nemen. Algiz beschermt u hierbij
 
15. Elhaz / Akzi (z) - Boog, verdediging, bescherming
Voor het opheffen van schadelijke invloeden en dreigend gevaar. 
Mythe: Heimdallr
Tarot: Grote Arcanakaart XVIII - De Maan
Astrologie: Maan in Kreeft / Zon in VIII
Algiz
Bescherming, heiligdom, gebed, vriendschap, vertrouwen.
Algis wordt wel vertaald als eland, bescherming, zwaan en zegge. Het gotische woord alhs, dat heiligdom of tempel betekent, komt mogelijk van dezelfde linguistische stam. Correspondenties
Godheid: Heimdall
boom: taxus
plant: engelwortel
dier: eland
vogel: duif
astologie: Maagd
kleur: goud
element: aarde/luch

Getal: 15  Naam: ALGIZ  Letter: Z  Betekenis: Ogenblik
Algiz staat voor het nieuwgeboren leven, voor het moment van de geboorte en voor elk aander belangrijk keerpunt in het leven, en voor het individuele actuele ogenblik. Deze rune verbindt boeven en beneden voor en achter, kortom alles geestelijkgrijpbare,  en bundelt het in elk mens. Het is de 'psychische antenne' van de mens. Als derde rune, die niet verandert bij het wenden, kent ze geen positief en negatief aspect.
 
 Sigel/Sowilo/Sig
16. Sigel : Zon : Overwinningssymbool, positieve natuurlijke kracht van de zon. Helder inzicht. Overwinning van licht op duisternis, goed op slecht.
Tyrs aett
16 Sowilo: zon; macht, de kracht om het juiste te doen, zegen, zonnekracht, levensdoel.
Sowilo of Sigel.'S'-klank. Is algemeen bekend als overwinningssymbool. HET betekend inzicht, overwinning van licht op de duisternis (Wie de Geschiedenis een beetje kent beseft wel de ironie die het gevolg kan zijn van het gebruik van de Sowillo-rune).Verwezenlijken van grote dingen, je doel bereiken. De oorspronkelijke betekenis was de overwinning van het goede op het kwade, net als de oorspronkelijke betekenis van het Oeroude symbool van de swastika. Overwinning
Gloeiende robijnen helpen Sig om bescherming te bieden,
Tyr's Aett
Sig de Zon-rune, waarschuwt ervoor dat egocentrisch gedrag uw relatie negatief kan beinvloeden
Sig een geneeskrachtige rune, geassioceerd wordt met het sint-janskruid
SOWELU (Totaliteit - Levenskracht, overwinning, maar ook grenzen zover verleggen dat er wordt doorgeslagen naar de andere kant)
Gezondheid
Sowelu geeft aan dat u over voldoende energie beschikt om een goede gezondheid te waarborgen. Maar deze rune staat ook voor ongecontroleerde kracht en voor verspilling van energie. Blijf dus behoedzaam.
Liefde
Geluk in de liefde! Een emotionele liefde, maar laat u niet meeslepen want dan kan de kracht wel eens te groot zijn. Dan wordt het een allesverterende liefde. Beter is de emoties te trachten beheersen.
Werk, financiën
Sowelu geeft een krachtige impuls aan uw werk en financiële mogelijkheden. Er zijn positieve ontwikkelingen. Maar dwing niet teveel en weet uw tijd af te wachten, anders werkt Sowelu tegen u
 
16. Sowilo / Sig (s) - Zon, levenskracht, kern, hartchakra
Voor het verbeteren van de gezondheid, vitaliteit en sexuele potentie. 
Mythe: Sol (Sunna)
Tarot: Grote Arcanakaart XIX - De Zon
Astrologie: Zon in Leeuw / Maan in V
Sowilu
succes, vitaliteit, voorspoed, populariteit
Sowilu, dat in het oudengels sigil en in het oudnoors sol heet, is de zonnerune. De zon is het aller belangrijkste onderwerp van aanbidding in alle heidense religies en zelfs in het christendom is Jezus als het licht van God verbonden met de zon.
Correspondenties
Godheid: Balder/Sonne
boom: jeneverbes
plant: kamille/maretak
dier: leeuw
vogel: adelaar
astrologie: Zon
kleur: geel
element: vuur

Getal: 16  Naam: SOWILO  Letter: S  Betekenis: Levensenergie
Sowilo levert ons de levensenergie. Helaas wordt ze vaak in de verkeerde richting gepresenteerd en dan werkt ze vernietigend. Neutraal is deze rune pure energie, positief geeft ze opwekkende levensenergie en negatief vormt ze een destructieve kracht die probeert alle materie te vernietigen.
 
 Tyr/Teiwaz:/Tiw/Tiwaz
17. Tyr : Gerechtigheid : In het kort alle kwaliteiten die je nodig hebt om een goed leider te zijn. Gerechtigheid en orde handhaven, een sterk gezag en vastbeslotenheid. Ook kunnen opofferen om succes te hebben.
17 Teiwaz: de god Tiwaz; Vaderfiguur, mannelijke aspecten,rechtvaardigheid, discipline, zelfopoffering. Toewijding, volharding, doorzettingsvermogen.
Tyr.'T'-klank. tyr was god van oorlog en gerechtigheid.beide betekenissen zijn opgenomen in deze rune. Zij staat voor een gerechtigde strijd,zoals de Vlaamse ontvoogding van het Franstalig-Belgische imperialisme, voor orde, gezag en succes door zelfopoffering, vastbeslotenheid en mannelijke sexualiteit.
Tiw staat voor kracht én zwakte
Tiw staat voor de vuurpijl met zijn rode bloemen, passend bij de god van de oorlog.
TEIWAZ (Strijdersenergie - De Speer, De Hemelgod, Het stellen van een daad)
Gezondheid
U hebt de wil om gezond te blijven. De strijdersrune is in dit geval uw beste kameraad en geeft aan dat u bereid bent de strijd aan te binden en een goede gezondheid te behouden.
Liefde
Er is in de liefde strijd, bij de een meer bij de ander minder, maar er is ook een sterke verbondenheid. De partner die bij u hoort komt op uw weg. Wees dan gereed en strijdt ervoor.
Werk, financiën
U moet vechten voor wat u wilt behouden. Teiwaz zegt dat als u bereid bent op het juiste moment de strijd aan te binden en niet te snel de moed op te geven, de zaken een positieve wending zullen nemen.
 
TEIWAZ (Gekeerd - Strijdersrune, verspilde energie)
Gezondheid
U moet proberen gas terug te nemen, anders gaat het ten koste van uw gezondheid. Een beetje rust op zij tijd doet wonderen en houdt het hart gezond.
Liefde
U wilt te graag. Neem wat gas terug, want situaties laten zich niet dwingen. Men schrikt terug voor uw houding.
Werk, financiën
U bent te gehaast, wil teveel in een te korte tijd. Dat gaat dan niet goed. Ontspan en denk eerst eens rustig na. Zo voorkomt u fouten. Een te snel gerichte pijl schiet naast het doel.
Starlight licht en liefde
TEIWAZ (Gekeerd - Strijdersrune, verspilde energie)
Gezondheid
U moet proberen gas terug te nemen, anders gaat het ten koste van uw gezondheid. Een beetje rust op zij tijd doet wonderen en houdt het hart gezond.
Liefde
U wilt te graag. Neem wat gas terug, want situaties laten zich niet dwingen. Men schrikt terug voor uw houding.
Werk, financiën
U bent te gehaast, wil teveel in een te korte tijd. Dat gaat dan niet goed. Ontspan en denk eerst eens rustig na. Zo voorkomt u fouten. Een te snel gerichte pijl schiet naast het doel.
Starlight licht en liefde
 
17. Tiwaz / Tiw (t) - Standvastig en moedig, de Poolster
Voor het overwinnen van tegenstand en het zegevieren van rechtvaardigheid. 
Mythe: Tyr (Tiw, Ziu, Tiwaz)
Tarot: Grote Arcana XI - De Gerechtigheid
Astrologie: Zon in Weegschaal / Maan in 1
Teiwaz
overwinning, eer, gerechtigheid, wet, zelfopoffering
Teiwaz was de oorspronkelijke schepper-god van de germaanse volken, die later de naam Tyr kreeg. Zijn naam is gerelateerd aan het Sanskriet Dyaus, wat goddelijk betekent en aan Jehova, een hebreeuwse naam voor God. 
Correspondenties
Godheid: Tyr
boom: eik
plant: monnikskap
dier: wolf
vogel: kraai
astrologie: weegschaal
kleur: rood
element: lucht

Getal: 17 Naam: TIWAZ  Letter: T  Betekenis: Ziel, zoeken
Deze rune hoort bij de God Ziu (Tyr) en is der eerste rune van de derde Aett. Tyr is de krijgsgod en God van het recht en de gerichtigheid. Tiwaz is een rune, waar mannen kracht uit kunnen putten voor hun verdere ontwikkeling. 
Tiwaz stuurt energie in een bepaalde richting, richt het op een bepaald doel. Constructief gebruikt is Tiwaz gericht op het vinden en bereiken van een bepaald doel, neutraal dient ze het intellect en bij destructief gebruik worden alle ideeën in het 'grote niets' bevorderd.
 
Beorc/Berkano/BERKANA 
18. Beorc : Gezin : De rune van het huis en het hele gezin, ook seksuele relaties, vruchtbaarheid en zwangerschap ( kan ook een onderneming of een plan zijn die het levenslicht ziet ). Het betekent vernieuwing, zuivering of de schone lei waarmee men opnieuw begint.
18 Berkano:Berk, de moedergodin; moederfiguur, vrouwelijke aspecten, verzorging, veiligheid, vruchtbaarheid, nieuw begin.Opruimen, orde scheppen, duidelijkheid, balans opmaken.
Beorc.'B'-klank. Deze rune verwijst naar regeneratie, herstel, genezing. Zij symboliseerd het geluk voortvloeiend uit een gezonde relatie, uit een geboorte of succesvolle start van een nieuwe onderneming. Birca's maansteen relaties aanmoedigt
Birca staat voor vruchtbaarheid en duidt op een opbloeiende relatie
Birca staat voor de margriet, een bloem van geboorte en vernieuwing.
BERKANA (Groei - De moeder, wedergeboorte, de Berkeboom staat voor frisheid en jeugd)
Gezondheid
Berkana geeft nieuwe impulsen aan uw gezondheid. Het is een positieve rune die zuiverheid aangeeft. Door zuiver te zijn in uw denken en willen helpt u ongemerkt uw gezondheid. Een goede periode breekt aan. Berkana een tijdje als rune-talisman dragen helpt bij twijfel in moeilijke periodes.
Liefde
U trekt voor de liefde Berkana, de rune van de groei en alle levensprocessen. Wat wilt u nog meer. Dit is een zeer positieve rune. Berkana staat ook voor binding. Daar geldt toch een kleine waarschuwing. In de liefde moet ook een gevoel van vrijheid aanwezig zijn voor de nodige levensruimte die nodig is voor zelfontwikkeling.
Werk, financiën
Het gaat goed op het werk. Toch geeft Berkana aan dat het nu niet slecht zou zijn om eens naar ander werk met andere financiële mogelijkheden om te zien. Misschien hebt u meer in uw mars dan u denkt?
 
BERKANA gekeerd (Belemmerde groei - Tegenwerkende karaktereigenschappen)
Gezondheid
Wilt u misschien eens nadenken over uzelf? Berkana is de rune van de groei en alle levenssappen. U trekt hem gekeerd. Alle mogelijkheden om gezond te zijn zijn aanwezig. Toch maakt u zich zorgen. Gunt u zichzelf wel om gezond te zijn. Zit er niet ergens een misplaatst schuldgevoel verstopt?
Liefde
Er zijn gebeurtenissen waardoor het in de liefde niet zo goed gaat. Is het misschien iets bij uzelf wat een goede verbintenis in de weg staat? Ga dat eens na, want Berkana is de rune van de groei en het geluk. U hebt deze rune gekeerd getrokken, dat geeft een belemmering aan. Maar omdat het ook de rune van de wedergeboorte is krijgt u altijd een kans als u er maar aan wilt werken.
Werk, financiën
Berkana gekeerd geeft aan dat u in een impasse zit wat werk en financiën betreft. Dat kan door gebeurtenissen van buitenaf maar ook door uw eigen instelling zijn. Voor er iets kan veranderen moet u daar eerst over nadenken. Deze rune van groei geeft altijd de mogelijkheid, ook in gekeerde vorm, om een nieuwe start te maken en zo het tij te laten keren naar meer groei en voorspoed
 
18. Berkana / Birca (b) - Groei, zwangerschap, geborgenheid, de berk
Voor vruchtbaarheid, familieaangelegenheden, liefdesrelaties en wordingsprocessen. 
Mythe: Fricka (Berchta, Vrouw Holle)
Tarot: Grote Arcana III - De Keizerin
Astrologie: Zon in Maagd / Maan in XII
Berkana
voedend, voeding, moederend, vruchtbaarheid, schoonheid, genezing, groei
Berkana, of beorcin het ouengels, betekent berkenboom. Deze sierlijke boom heeft de poëtische naam 'dame van het woud' en is waarschijnlijk de enige boom die te vinden is in het hele gebied dat door de Germaanse stammen werd bewoond. 
Correspondenties
Godheid: Nerthus/Freya/Frigg
boom: berk
plant: hartgespan
dier: beer
vogel: zwaan
astrologie: kreeft
kleur: groen
element: water/aarde

Getal: 18  Naam: BERKANA  Letter: B  Betekenis: Berkengodin
De berk licht op in een nacht met volle maan en haar gereflecteerd licht werpt geen schaduw. Frigg (Frigga) is de Godin der berken en staat voor natuurlijke vrouwelijkheid. Berkana is de rune, waaruit vrouwen kracht kunnen halen. Neutraal is Berkana bescherming voor de mens, Postief staat ze voor de vrouwelijke kanten in de mens, negatief is de de moeder, die haar kinderen 'opeet'.
 
Ehwaz/Eoh
19. Ehwaz : Paard : De snelheid, schoonheid en kracht van een paard, het meer dan een werktuig ( om te vervoeren ) zijn. De rune betekent ook vordering en symboliseert de sterke band van twee ( paard en ruiter ) die een geheel vormen, een onbreekbare band. (tweeling, bloedbroeders, twee die perfect samenwerken ...)
19 Ehwaz: paard: trouw, loyaliteit, versnelling, emotionele reacties, relaties.Lichaam, uiterlijk, fysiek, vermageren, verdikken.
Ehwaz.'E'-klank. Beheerste verandering, reis, partnerschap, trouw tussen twee helften van hetzelfde geheel, loyauteit, één zijn net als ruiter en paard.
Eoh regeert als enige runesteen twee stenen: dubbelspaat als het teken rechtop staat, om als wegwijzer te dienen, en omgedraaid duidt Eoh op Malachiet, die nieuwe kennis openbaart
Eoh geeft een periode tussen twee relaties aan, misschien is het tijd voor verandering
Verandering is de bijdrage van Eoh's forsythia
EIHWAZ (Taxusboom, veerkracht, uithoudingsvermogen en verdediging)
Gezondheid
Mocht u problemen hebben met uw gezondheid en u trekt Eihwaz dan zou je kunnen zeggen dat het leed reeds half geleden is. Eihwaz staat namelijk voor veerkracht tijdens moeilijke perioden.
Liefde
U zit middenin een gespannen periode, maar u hebt de veerkracht om daar niet het slachtoffer van te worden. Laat het over u komen en u zult merken dat u een totaal andere toekomst tegemoet gaat.
Werk, financiën
U zit nu waarschijnlijk in een situatie waarin u tegen uw zin beslissingen moet nemen of u verdedigen tegen de beslissing van anderen. Realiseer u dan dat u voldoende veerkracht hebt om de strijd aan te gaan.
 
 
EHWAZ (Gekeerd - Geblokkeerde vooruitgang)
Gezondheid
Ehwaz gekeerd geeft een blokkade aan of op z'n minst een rustperiode waarin uw lichaam zich moet ontspannen. Op dit moment moet u niets forceren. Uw lichaam is meer gebaat bij rust dan bij dwangmatig willen.
Liefde
U hebt het gevoel dat het met de liefde niet gaat zoals u wilt. Ehwaz gekeerd geeft aan dat er blokkades op uw weg gekomen zijn die alleen door het erkennen ervan overwonnen kunnen worden. U moet eerst met uzelf in het reine komen voordat u weer wat meer mag verwachten in de liefde.
Werk, financiën
U voelt zich geblokkeerd en tegengewerkt in uw werk. U kunt beter een afwachtende houding aannemen om de toestand weer onder controle te krijgen. Realiseer u dat het een voorbijgaande periode is die aan verbetering voorafgaat. Daarbij bepaalt u de mate van verbetering. Op het moment moet u geen vooruitgang in financiële zaken verwachten. Ook dat laat nog even op zich wachten
 
19. Ehwaz / Eoh (e) - Paard, beweging, vooruitgang
Voor werkzaamheid bij het aanpassen aan snelle veranderingen. 
Mythe: Svadilfari en Sleipnir
Tarot: Grote Arcanakaart I - De Magier
Astrologie: Zon in Tweelingen / Maan in IX
Ehwaz
reizen, partnerschap, huwelijk, zelfbeheersing
Ehwaz betekent in alle oudgermaanse talen paard. 
Correspondenties
Godheid: Odin
boom: es
plant: kruiskruid
dier: paard
vogel: albatros
astrologie: Tweeling
kleur: wit/geel
element: lucht

Getal: 19  Naam: EHWAZ  Letter: E  Betekenis: Paard
Het paard komt, naar noordse overlevering, voor de mens. Dat biedt ruimte voor interessante overwegingen. Neutraal komt deze rune sterk overeen met het wezen van een paard, het positieve aspect bevordert het liefdesleven, en negatief gebruikt brengt ze ieder paard ten val, in het bijzonder het paard-aspect in de mens
 
Man/MANNAZ/ 
20. Man : Mens : Het mens zijn, de geest, ziel die ons mens maakt. Individualiteit. Besef dat men een individu is, dat men slechts door veel individuen samen te voegen een gemeenschap heeft om voor elkaar te kunnen zorgen. ( Ongeveer omgekeerde van extase. )
20 Mannaz: mens, man; intellect, 'het hogere ik', intelligentie, sibbe, geheugen.
Mannaz.'M'-klank. Wij maken allen deel uit van de menselijke gemeenschap, maar toch zijn we individuen. De rune bevat deze tegenstelling, en ten gevolge daarvan de hele reeks van menselijke geven die hiermee verbonden zijn en de mens onderscheiden van de andere dieren, zoals spraak, taal, creativiteit, welzijn door samenwerking tussen individuen.Bereidheid om te veranderen, helderheid, goed staan met anderen en jezelf.
. De bloedrode granaat van Man zag men als middel om een plaag te bezweren.
Man spoort je aan om eerst jezelf te begrijpen voor je anderen kunt begrijpen; daarna kun je een goede relatie tot stand brengen
Man bewerkt het giftige vingerhoedskruid tot medicijn.
MANNAZ (Het Zelf, positieve zelfontwikkeling)
Gezondheid
U hebt begrepen dat alleen door zelf aan uw gezondheid te werken, deze positief kan stabiliseren. Hou dit geloof en werk vol zelfvertrouwen door aan uzelf. Uw gezondheid zal er wel bij varen.
Liefde
U ervaart een eenzaamheid die noopt tot zelfinzicht. U ontdekt dat u alleen gelukkig in de liefde kunt zijn als u gelukkig met uzelf bent. Deze ontdekking zal een eind maken aan een lange innerlijke zoektocht.
Werk, financiën
U wordt nu geconfronteerd met het probleem dat u uw werk niet naar wens kan doen. Mannaz geeft aan waar het probleem zit, namelijk bij uzelf. Deze rune zegt dat u bij uzelf na moet gaan wat u wilt en of dit binnen uw mogelijkheden ligt. Zelfonderzoek is daarbij een eerste vereiste
 
MANNAZ (Gekeerd, geeft in omgekeerde vorm blokkades in zelfontplooiing aan)
Gezondheid
Mannaz gekeerd laat zien dat uw gezondheid een juist inzicht in de situatie nodig heeft maar dat u nog niet de juiste manier gevonden heeft om in uzelf te zoeken naar de oorzaak van uw gezondheidsproblemen. Zelfonderzoek is een belangrijke zaak bij genezing.
Liefde
U merkt dat u geblokkeerd bent en weet niet wat u daaraan moet doen. U bent bang dat de liefde uw deur voorbij zal gaan. Maar dat is niet nodig. Dat is uw eigen angst. U moet proberen tot inzicht te komen en uw houding ten opzichte van het leven te veranderen anders verandert er niets.
Werk, financiën
U merkt dat u met uw werk in een impasse bent geraakt en u weet niet hoe u daaruit moet komen. Ga bij uzelf te rade en bedenk welke mogelijkheden u onbenut laat. Alleen uzelf kunt deze toestand doorbreken.
 
20. Mannaz / Man (m) - Mens, saamhorigheid, geestelijke ontwikkeling
Voor het scheppen van welwillendheid en het leggen van nieuwe sociale contacten. 
Mythe: Heimdallr
Tarot: Grote Arcana X - Het Rad van Fortuin
Astrologie: Zon in Waterman / Maan in IV
Mannaz
het zelf, familielid, vriendschap, associatie, rationele intelligentie, collectief geheugen
Mannaz kan met menselijk vertaald worden. Het staat voor het mysterie van de relatie van ieder mens met andere mensen, de schepping en de goddelijke wil.
Correspondenties
Godheid: Heimdall
boom: hulst
plant: alruin
dier: man
vogel: havik
astrologie: Waterman
kleur: rood
element: water/lucht

Getal: 20  Naam: MANNAZ  Letter: M  Betekenis:  Mens
Deze rune staat voor de met elkaar in  harmonie zijnde aspecten (o.a. denken en voelen) van de mens.  Neutraal is ze gericht op de gezonde mens, positief ondersteunt ze genezingsprocessen, negatief kan ze een mens fysisch en psychisch volledig ontwrichten.
 
 Lagu/LAGUZ/Laugaz 
21. Lagu : Water : Symboliseert een levensreis, met kans op schipbreuk en verdrinking. Rune van onbedwingbaarheid, niet kunnen verzetten, machteloos meegesleurd worden door de stroom, de stroming, overgave aan het water. Het vloeiende, meevloeien.
21 Laguz: water, zee; gevoelens, introspectie, gevoelsleven, groei, flexibiliteit.Intuitie, wijsheid, spiritualiteit, instinct, helderziendheid.
Lagus( Oorspronkelijk Laulaz (look)). 'L'-klank.De ongetemde kracht van het water. Een van onze primaire behoeften, en toch enorm gevaarlijk. Lagus bevat de elementen van veranderlijkheid en onbedwingbaarheid.Zij symboliseert de dwaasheid van ongecontroleerde seksuele drift, het onderbewustzijn en misleiding. Door onze voorouders werd zij als de meest vrouwelijke rune aanzien. De parel van puurheid is verbonden met Lagu
Lagu kan zowel sexuele passie als een langdurige relatie aangeven
Lagu's waterlelie dient als geneesmiddel
LAGUZ (Stromen - Water, drijvende kracht, vooruitgang)
Gezondheid
Het trekken van Laguz geeft aan dat u in een goed verlopend proces van uw gezondheid zit. Alles gaat voorspoedig en ook uw innerlijke ontwikkeling stroomt positief door.
Liefde
Een prettige relatie met positieve toekomstverwachtingen. Een meegaande partner en bevrediging van de behoeften.
Werk, financiën
U bemerkt al positieve veranderingen die voordeel beloven. De huidige situatie versterkt uw vertrouwen in de toekomst waarin werk en financiën met elkaar in evenwicht zijn.
 
LAGUZ (Gekeerd - Het overschatten van krachten, te hard streven)
Gezondheid
U krijgt via Laguz, die u gekeerd getrokken heeft, de waarschuwing niet te snel te willen gaan. Uw lichaam komt dan in een stress-situatie terecht waardoor mogelijk ziektebeelden ontstaan.
Liefde
U gaat te snel zegt Laguz, die u gekeerd getrokken heeft. Als u de liefde een kans wilt geven, doe het dan wat rustiger aan. Maar dat zal wel moeite kosten. Luister dan naar uw intuïtie, deze zal u zeker helpen.
Werk, financiën
Neem eens wat gas terug en overdenk rustig waar u mee bezig bent. Is waarmee u nu bezig bent wat u werkelijk wilt? Als dat zo is vraag u dan eens af waarom u zo doordraaft. Laguz gekeerd geeft een waarschuwing het wat rustiger aan te doen dan zijn de resultaten beter. Te strijden valt er nog genoeg

21. Laugaz / Lagu (l) - Water, zee, moeras, lagune
Voor het ontwikkelen van paranormale vermogens.
Mythe: Njordr
Tarot: Grote Arcana XVIII - De Maan
Astrologie: Maan in Kreeft / Zon in Vissen
Laguz
reis over water, vloeibaarheid, verbeelding, intuitie, artistieke creativiteit
Laguz betekent lichaam van water, zee of oceaan en is de wortel van het Engelse woord lake (meer). De rune lijkt op de gebeeldhouwde voorsteven van een vikingschip en staat voor een voertuig dat zich op het water verplaatst.
Correspondenties
Godheid: Njord
boom: wilg
plant: prei
dier: zeehond
vogel: eend
astrologie: Maan
kleur: groen
element: water

Getal: 21  Naam: LAGUZ  Letter: L  Betekenis: Stromend water
Laguz symboliseert een grote. heldere en reinigende rivier, die alles, wat tot stilstand is gekomen, weer in beweging zet. Neutraal staat de rune voor de reinigende kracht van het water, positief is ze werkzaam in de wereld der gevoelens en herinnert ons eraan, dat 'laslaten' heel belangrijk is. Negatief kan ze alles, wat in beweging is, tot stoppen brengen.
 
 Ing/ Ingwaz/INGUZ
22. Ing : Voltooiing : De zekerheid van een eindresultaat. Symboliseert veiligheid ( een warm en veilig thuis ), een lichtbaken in de duisternis, een verlangen.
22 Ingwaz. Ingus de god Ing; inspiratie, intuïtie, paranormale begaafdheden, vruchtbaarheid, potentieel. Kracht, oplossingen, positiviteit.
Ing. 'NG'-klank. Voltooiing, zekerheid van het eindresultaat, seksualiteit, een veilige thuis, sterke warme familie, licht in de duisternis en een spiritueel verlangen. de warme amber met Ing.
Ing is eveneens een rune voor vruchtbaarheid, misschien verschijnt er een nieuwe relatie of familielid aan de horizon
de gentiaan van Ing.
INGUZ (Vruchtbaarheid - intuïtie, begeren)
Gezondheid 
Het is nu tijd om van het leven te genieten. Uw gezondheid is beter dan u misschien gedacht had. U gaat een positieve tijd tegemoet.
Liefde
Liefde komt op uw pad en zorgt voor vernieuwing. Er zijn veel positieve veranderingen.
Werk, financiën
Inguz geeft aan dat er zich in uw werk grote positieve veranderingen gaan voltrekken. Ook uw financiële situatie zal zich ten gunste veranderen.
 
22. Ingwaz / Ing (ng) - Voltooiing, uitbreiding, nieuw begin
Voor innerlijk everwicht, het beeindigen van de sleur en bevrijding van zich steeds herhalende frustrerende situaties.
Mythe: Freyr (Fry, Ing)
Tarot: Grote Arcana IV - De Keizer
Astrologie: Nieuwe Maan
Ingwaz 
(soms ook afgebeeld als een ruit)
potentie, latente energie, seksuele hitte, orgasme, eenwording, genot, doel
Deze rune is gewijd aan de mysterieuze God Ing, wiens oorsprong onduidelijk is. Algemeen wordt aangenomen dat hij ouder is dan de Germaanse stammen en dat hij werd geassocieerd met de vruchtbaarheidsgod Frey.
Correspondenties:
Godheid: Ing/Frey
boom: appel
plant: heelkruid
dier: everzwijn
vogel: koekoek
astrologie: zwarte Maan
kleur: oranje
element: vuur

Getal: 22  Naam: INGUZ  Letter: NG  Betekenis: Beschermende circel
Inguz is de vierde rune die niet door het draaien ervan verandert. Ze heeft een beschermende werking, en wanneer ze daarvoor gebruikt wordt, heerst een weldoende rust.  Men kan deze rune gebruiken am wat afstand te nemen van 'het alledaagse lawaai'.
 
 Daeg/DAGAZ 
23. Daeg : Dag : Betekent het licht van de dag, wat in het noorden ( vanwaar runen komen ) met de lange nachten heel belangrijk is... Dageraad, kracht van de zon. Helderheid, ontwikkeling.
23 Dagaz: dag; dageraad, (dag)licht, doorbraak, tegenstellingonzichtbaarheid, transformatie.
Daeg.'D'-klank. Dag, leven, licht, het goddelijke licht, dageraad, de kracht van de middagzon, helderheid, groei, fundamentele verandering, Licht aan het eind van de tunnel (Misschien iets voor de minister van begroting?) Een zeer positieve rune.
Dag beheerst grotendeels de goedkopere versie van diamanten, chrysolet, maar omgeven door andere positieve runen kan hij de kracht van diamant oproepen.
Dag betekent transformatie, een verandering van relaties of een wijziging in de bestaande verhouding zelf. Reizen, ontdekken, verkennen.
De goudsbloem is verwant aan Dag, en heeft ook geneeskrachtige eigenschappen

DAGAZ (Doorbraak - Transformatie, een nieuwe dag)
Gezondheid
Er komt een nieuwe en positieve wending in uw gezondheidssituatie. Dagaz staat voor een nieuwe periode en verandering van de huidige situatie. Dit alles in positieve zin. Wordt alleen niet nonchalant, goed voor uzelf zorgen blijft altijd van belang.
Liefde
Dagaz geeft een doorbraak in de relatiesfeer aan. Dit is een heel positieve rune die voor grote transformaties staat. Veel kracht en vernieuwing. Een gevoel van intens geluk.
Werk, financiën
Er komt een doorbraak in uw werk en uw financiële sutatie keert zich helemaal ten goede. Er gaat veel veranderen en u voelt zich goed in uw vel zitten. U kunt vertrouwen in de toekomst hebben maar wordt niet te gemakkelijk, daarmee zou u weer veel ongedaan maken.
 
23. Dagaz / Dag (d) - Daglicht, hoop, vertrouwen, doorbraak. 
Mythe: Ragnarok
Tarot: Grote Arcana XVII - De Ster
Astrologie: Zon in Boogschutter / Maan in XI
Dagaz
Veiligheid, zekerheid, duidelijkheid, dramatische verandering
Dagaz betekent dag en duidt zowel op het begin als het einde daarvan. De rune is een hoekige lemniscaat, een horizontale acht die de eeuwigheid symboliseert.
Correspondenties
Godheid: Oestre Verdandi
boom: lijsterbes
plant: salie
dier: hert
vogel: veldleeuwerik
astrologie: halve maan
kleur: lichtblauw
element: lucht

Getal: 23   Naam: DAGAZ  Letter: D  Betekenis: Dag en nacht
Dagaz symboliseert het moment tussen de dag en de nacht, soms het "blauwe uur" genoemd, de tijd tussen waken en slapen, de schemering, het tot rust komen, ontspannen. Dit is de vijfde rune, die, hoe je die ook wendt of keert, hetzelfde blijft. Ze dient te harmonisering en wanneer je die op je voorhoofd tekent of imagineert en je erop concentreert, kan ze het 'derde oog' openen.
 
Odel/ Othala/ODIL
24. Odel : Erfenis : Het fysische goed van je voorouders maar ook kenmerken of eigenschappen die je van je voorouders geerfd hebt en die je ook aan je nakomelingen zult doorgeven. Ook ervaringen die je in je leven opgedaan hebt.
24 Othala: ouderlijk huis, vaderland; vaste rijkdom, bestemming, bestendiging. Verdergaan, verleden loslaten, meestromen met veranderingen.
De.'O'-klank. Voorouderlijke grond, thuis, bezit, eigendom. De eigenschappen die je geerfd hebt van uw voorouders en uiteindelijk zult doorgeven aan de nog te komen generaties. De kract van een sterke familieband. Al wat je in uw leven hebt verzameld evenals uw spirituele thuis. Land, erfelijkheid, voorspoed. Odal, de rune van de erfenis, heerst over robijn, de rijke rode edelsteen van Mars.
Odal kan het einde van je relatie betekenen. Hij is de rune van de dood, lichamelijk, geestelijk en emotioneel
Odal die de sneeuwklokjes in zijn macht heeft. 

ODIL
U hebt Odil getrokken. Deze rune kan zowel rechtstandig als gekeerd worden getrokken. U hebt Odil rechtstandig getrokken. Deze rune staat voor scheiding, erfenis, de graal, huis en haard.
Gezondheid
Odil vertelt u dat, bij een vraag over uw gezondheid, voorzichtigheid is geboden. U moet goed nadenken voor u beslissingen neemt of u uw gezondheid niet te veel belast.
Liefde
In de liefde ondergaat u een verlies dat u moeilijk te verteren vindt. Maar Odil geeft het zoeken naar de graal aan, wat betekent dat u andere mogelijkheden moet herkennen als die op uw weg komen. Mogelijkheden die u een ander geluk aanbieden.
Werk, financiën
Odil geeft aan dat u er rekening mee moet houden dat veel zaken gaan veranderen. Omdat u niet gemakkelijk verandert is het goed dat u probeert te wennen aan het idee dat veranderingen in het leven onontkoombaar zijn.
 
ODIL (Gekeerde legging - Loslaten, ontspannen)
Gezondheid
In de gezondheid moet u veranderingen verwachten die u moeite kosten om te accepteren, maar die noodzakelijk zijn voor uw geestelijke groei. in deze stand geeft Odil aan dat u door spanning de situatie geen goed doet. Innerlijke rust en ontspanning zijn nu van het grootste belang.
Liefde
Odil gekeerd geeft aan dat u van uw oude gewoontes af zal moeten stappen om een nieuwe toekomst aan te kunnen. Een toekomst waarin veel veranderingen zich nu al aankondigen. U zult zich flexibel op moeten stellen en het leven ontspannen over u laten komen.
Werk, financiën
U bent er aan toe van werkkring te veranderen maar u hebt moeite met de veranderingen op zich. U denkt te veel. Probeer de situatie meer over u te laten komen.
nou dit klopt wel op het moment bij me allemaal
zal dus moeten luisteren
 
 
24. Othala / Odal (o) - Erfenis, landerijen, tradities
Voor het regelen van zaken betreffende bezit, legaten en andere eigendommen. 
Mythe: Ragnarok
Tarot: Grote Arcana XXI - De Wereld
Astrologie: Zon in Waterman / Maan in Stier
Informatie komt uit: 'Voorspellen met runen' van Magdalena Caland. ISBN 90-6378-375-2
Othila
thuisland, voorouderlijk bezit, thuisbasis, erfgoed
Othila betekent thuisland of voorouderlijk bezit. Het behelst een gevoel van thuiskomen en terugkeren naar de wortels; het staat voor waardering voor en verzoening met de voorouderlijke geesten.
Correspondenties
Godheid: Odin
boom: meidoorn
plant: madeliefje
dier: zalm
vogel: raaf
astrologie: Maan
kleur: geel
element: vuur

Getal: 24  Naam: OTHALA  Letter: O  Betekenis: Thuis
Othala is het reisdoel van het futhark, en het thuis van de reizigers die zoeken naar runenkennis. Tot dat 'thuis' hoort ook de eigen stamboom, de eigen familie, het eigen gezin, en hiervoor staat Othala in alle mogelijke variaties. Positief geldt deze rune als de verstandelijke en emotionele weg naar 'huis', neutraal staat ze voor de energie die je van je eigen 'roots' krijgt, en negatief voor het verlies van 'thuis' en roots.
Odin
Het Onbekende: de noodlotsrune
het ongeschrevene, het lot, het kan alle kanten opgaan.
Aettir
De Futhark runenset is te verdelen in groepen, de zogeheten Aettir (Aett is het enkelvoud). Achter deze naam zit een betekenis, een Aettir is namelijk een familie of generatie. Men kent 3 Aettir.
De 24 Runen (zonder de noodlotsrune) van het zogenaamde futhark werden ingedeeld in 3 groepen van elk 8 Runen, genaamd naar de Noorse Goden Freyr, Hagal en Tyr. Deze drie "aettir" zoals ze werden genoemd, waren:
Freyr's Eight: Fehu, Uruz, Thurisaz, Ansuz, Raido, Kenaz, Gebo, Wunjo
Hagal's Eight: Hagalaz, Nauthiz, Isa, Jera, Eihwaz, Perth, Algiz, Sowelu
Tyr's Eight: Teiwaz, Berkana, Ehwaz, Mannaz, Laguz, Inguz, Dagaz, Othila 
 
 
 
'

 

1 Fehu: vee; bezittingen, roerende goederen, begin, rijkdom, zelfwaardering
de eerste Aett, die van Freyr
De eerste Rune is de Fehu-rune. Zij vertegenwoordigt de 'F'-klank Het Oudgermaanse Fehu betekend vee, afgeleide betekenissen voor de fehurune zijn dan ook rijkdom, roerende goederen, vruchtbaarheid. Deze rune wordt gassocieerd met de Wanengod Freyr .
Feoh is verbonden met mosagaat, waarbij elke kleurvariatie zijn eigen karakteristiek heeft
Feoh geeft aan dat de affectie terug zal keren
Feoh ontfermt zich over de lelietjes van dalen, een vaste plant die zich zeer snel vermenigvuldigt.
  
 
 2 Uruz: oeros; ongetemde kracht, laten zien wat je waard bent
De tweede Rune is Urus, die de 'U' of 'OE'-klank vertegenwoordigt. In het oergermaans betekent dit woord oeros, vandaar ook: kracht uithouding, moed, gezondheid de pure wilde macht van ongebreidelde vrijheid. Ook verwijst zij naar de mannelijke potentie en goede gezondheid.
Een nieuw begin, keuzes maken, het einde van een oude gewoonte.
De oerbron
De weefster van de draden van het verleden, een van de drie schrikgodinnen
Ur hoort bij karbonkel, die veel energie voortbrengt
Ur vertegenwoordigt passie
De oostindische kers staat in verbinding met Ur maar ook met Thorn omdat die eerlijkheid aangeeft.
 
 
  
3 Thurisaz: doorn, reus; bescherming, verzorging
de klank Th. De reus, actie, wilskracht, verdediging.
Persoonlijk bestaande nieuwe relaties op elk vlak, nieuw werk, nieuwe relatie of verbetering van de bestaande.
De volgende rune rune is thorn, traditioneel geassocieerd met Thor Zij representeert de 'TH'-klank en symboliseerd de buitensporige lust en woede. Het is de kracht van de schepping of vernietiging, al naargelang het geval.De betekenis van deze rune is doorn, vandaaar dat zij ook geassocieerd wordt met de Fallus. Soms kan thorn een buitenkansje betekenen, maar meestal wil zij zeggen dat uw geluk opraakt.
de saffier van Thorn biedt bescherming.
Thorn adviseert waakzaam te zijn; speel een afwachtend spel.
De oostindische kers staat in verbinding met Ur maar ook met Thorn omdat die eerlijkheid aangeeft.
  
 
4 Ansuz: god;taal, communicaite, creatieve energie
Ansur. 'A'-klank. Heeft dezelfde betekenis als het griekse woord logos, de allomtegenwoordige God of asse Zij is de rune van voorspellingen en openbaring, en behelst de begrippen wijsheid kennis, verstand en communicatie, onderwijs en goede raad , adem, intuitie, inspiratie.
Nieuw, verandering, communicatie, ontwikkeling.
Ass,de rune van communicatie, heeft de smaragd toegewezen gekregen, wat duidt op verborgen kennis.
Ass geeft aan dat een advies van een ervaren persoon waardevol kan zijn.
Ass, de rune van communicatie vertegenwoordigt de trompetvormige dagbloem
 


 5 Riadho: wiel, wagen; vervoermiddel, reizen, leren
Rad. 'R'-klank. Betekent rit of reis, maar ook levenszoektocht of geestelijke reis, communicatie, en dus ook wijze raad, levensrad en sexuele gemeenschap. Communicatie, creativiteit, schrijven, dichten, leren. Beweging, ritme, controle.
Rit's steen, chrysopaas, is een vorm van halfdoorzichtig topaas,
Rit brengt eerder vriendschap dan liefde maar waarschuwt voor onbetrouwbare vrienden
de tasjesvormige leeuwenbek wordt toegeschreven aan Rit, een reisrune
 
 
 
6 Kenaz: toorts; (kamp)vuur, licht, kennis
Ken.'K ©'-klank. Betekent licht op het levenspad, fakkel, verjaagt de schimmen van de onwetendheid en versterkt het opmerkingsvermogen. Het duidt eveneens op goede gezondheid, creativiteit en geestelijke activiteit. Kennis, leren creativiteit.
Bloedkoraal in het teken van Kaon bloed doet stollen.
Kaon bevestigt een warme vriendschap, die geleidelijk kan overgaan in een liefdesrelatie.
De steekbrem krijgt steun van Kaon met zijn symbool voor vuur
 
 
 
7 Gebo: geschenk; delen, verbinding, partnerschap
Gyfu.'G'-klank. Geschenk, gift. Een gift vraagt om een wedergift, bijgevolg betekent gyfu ook partnerschap en verbond, wederkerigheid en wederzijdse genegenheid. Uitwisseling, offer, interactie. De opaal van Gifu brengt ongeluk, maar kan ook functioneren als amulet.
Gifu geeft een aankomende verbintenis aan, een gift van de Goden, een gelijkwaardig partnerschap
het zeldzame citroenkruid is de bloem van Gifu.
 
 
 
 
8 Wunjo: geluk; vreugde, vervulde wensen ,liefde, plezier, saamhorigheid. Kennis, ambitie, helderheid, volwassenheid.
Wyn. 'W (v)'-klank. Beloning, vreugde, bevrediging. De vreugde van de verbondenheid met de goden en het ene. Vreugde van het samenzijn. Wie begeesterd is door de Wyn-Rune heeft meestal een wijde vriendenkring, en trekt door zijn levensvreugde ook vele nieuwe vrienden aan.
de tweede Aett, die van Hagal of Odin
Wunna's diamant doet niets anders dan voorspoed verkondigen.
De Wunna, of blanke rune, is geen edelsteen toegewezen maar wordt geassocieerd met de ongelukkige opaal. De Noordse schikgodinnen belichamen het lot. Waarschijnlijk heeft het lot hun bijelkaar gebracht. Het dragen van deze stenen zou het lot kunnen tarten, of kunnen veranderen.
Wunna staat voor affectie en vreugde.
Het-juffertje-in-het-groen wordt aangeduid door Wunna, de rune van vreugde en geluk, die zeer behulpzaam kan zijn bij een gecompliceerde relatie.
  
  
 
9 Hagalaz: hagel; verstoring, chaos, zucht naar controle,vernietigende kracht,onderbewustzijn, heil. Loskomen van omstandigheden, Verlies gevolgd door grote winst.
Hagal.'H'-klank. Betekent meestal een plotsel verstoring van uw normale leven, een onderbreking, net als een plotse hagelbui, leden, tegenslag. Gekoppeld aan ander runen betekent hagal meestal, vertragende werking, onderbreking of tegenspoed, totale koersverandering.
Hagall beheerst de onyx en biedt ondersteunende kracht;
Hagall is de rune van verstoring, maar uit een ruzie kan veel goeds komen
Hagall regeert over de varens
   
 
10 Nauthiz: nood; Noodzaak, (nood)lot, volharding, noodzaak, frictie, weerstand. Leren uit het verleden en je fouten. Het kalmer aan doen.
Nyd. 'N'-klank. De gewone betekenis van Nyd is nood, tegenslag. Maar zij kan ook een teken zijn van hoop, van het volharden in de strijd tegen problemen. Zij wijst erop dat we soms in moeilijke tijden geduld moeten ofenen, na regen komt immers steeds zonneschijn.. In combinatie met andere (positieve runen) heeft zij een vertragende invloed.
Lapis lazuli verbonden met Nydd, kan hetzelfde effect in moeilijke tijden teweegbrengen
Nydd zegt 'geeft niet op', je hebt een relatie nodig, zelfs als deze stroef verloopt. Is kan leiden tot een afkoelingsperiode of scheiding.
Nawt verzorgt de krokus.
  
 
 
11 Isa: ijs; Vertraging, rust, wijsheid, statisch, blokkade, concentratie.
Is. 'I-klank. Betekent ijs. Ijs is glad en gevaarlijk. Hoewel je erover lopen kan is het toch onbetrouwbaar en kan het op verschijdene plaatsen te dun zijn. Oppassen is de boodschap. Het kan beter zijn uw plannen nog even uit te stellen. De positieve kracht van Is is dat het een gevaarlijke (eventueel magische) aanval kan afweren, de hitte van de strijd kan doen bekoelen. Op emotioneel vlak betekent hij dat de genegenheid aan het afnemen is. Op andere runen heeft Is een vertragend of behoudend effect.
 Het katteoog, de steen van Is, houdt u s'nachts in de gaten,
Is kan leiden tot een afkoelingsperiode of scheiding.
Is wordt in verbinding gebracht met lathyrus, een plant die relaties symboliseert
 
 
 
12 Jera: jaar; Oogst, cyclus, succes door geduldig werken, geleidelijke verandering. Oogsten wat je gezaaid hebt, resultaten goed of slecht.
Ger of Jera.'J'-klank. Het goede jaar, gerst, goede oogst. Ger betekent vruchtbaarheid, maar ook duidt hety op de kringloop de sezoenen. Wie een goede oogst wil moet op het juiste moment zaaien. Meestal heeft zij een positieven betekenis, maar dan wel in het perspectief van oorzaak en gevolg. Je krijgt maar iets als je jezelf ervoor op het juiste moment inzet. Bijgevolg kan Jera ook duiden op het spreekwoord: 'Eigen schuld, dikken bult.'
Yer's kornalijn brengt uitkomst in moeilijke uren.
Yer kan een huwelijk aankondigen omdat dit de rune is van juridische contracten
Yer een rune van de oogst, hoort bij de korenbloem
 
 
 
13 Eihwaz: taxuswereldboom; ernst, bedachtzaamheid, transformatie/dood , verbinding met boven, beneden en alles daartussenin. Geduld, er komen verbeteringen, maar soms vragen ze tijd.
Eoh.'Y'-klank, ook wel gebruikt voor Ei-klank. Deze rune is verbonden met de wereldboom, Ygdrassil, die volgens recent onderzoek een taxus zou zijn en geen es. Eoh verwijst dan ook naar het mysterie van het leven en de dood, spirituele bloei, doorzettingskracht, verzet tegen ongewenste invloeden, communicatie tussen de verschillende niveau's van de werkelijkheid.
De steen van Yr, de topaas, laat een tevreden slaap op u neerdalen
Yr waarschuwt voor overhaaste stappen in de liefde; ontwikkel een bedachtzame houding
Yr bij de lelie
 
  
 
14 Perthro: dobbelbeker; (kans)spel, vermaak, gezelligheid
Peorth.'P'-Klank. Staat voor kansspel, geluk in het spel. Symbolisch betekent het zijn lot onder ogen durven zien.Innerlijke verandering, falen, lijden, moeilijke periode. Zij is ook gekoppeld aan gematigd plezier in de sexualiteit en zwangerschap. Het betekent ook gematigdheid in eten, drinken en andere vormen van genot, en dus gezond verstand. Bron, geboorte, wyrd, collectief onderbewustzijn.
. Koele heldere aquamarijn verbonden met Peorth, verzekert u van rust,
Peorth, de rune van het gokken en de geheimen, geeft aan dat je sexueel bij elkaar past
 
 
 
15 Elhaz: Algiz  eland (gewei), elandzegge, verdediging, ademruimte
Eolh.'Z'-R klank.Een positieve rune die de afwering van al het kwade symboliseerd. Spiritueel gezien verwijst zij naar het goddelijke. Zij staat ook voor succes door inspanning tijden seen zoektocht of jacht (Dames onthoud het goed!) Bescherming, contact met de goden.
Evenals Akzi's edelsteen, de amethist.
.Akzi beschermt bestaande relaties en belooft vruchtbare nieuwe liefdes.
Akzi zorgt voor de 'zegge', een moerasgras,
 
 
 
16 Sowilo: zon; macht, de kracht om het juiste te doen, zegen, zonnekracht, levensdoel.
Sowilo of Sigel.'S'-klank. Is algemeen bekend als overwinningssymbool. HET betekend inzicht, overwinning van licht op de duisternis (Wie de Geschiedenis een beetje kent beseft wel de ironie die het gevolg kan zijn van het gebruik van de Sowillo-rune).Verwezenlijken van grote dingen, je doel bereiken. De oorspronkelijke betekenis was de overwinning van het goede op het kwade, net als de oorspronkelijke betekenis van het Oeroude symbool van de swastika. Overwinning
Gloeiende robijnen helpen Sig om bescherming te bieden,
Tyr's Aett
Sig de Zon-rune, waarschuwt ervoor dat egocentrisch gedrag uw relatie negatief kan beinvloeden
Sig een geneeskrachtige rune, geassioceerd wordt met het sint-janskruid
 
 
 
17 Teiwaz: de god Tiwaz; Vaderfiguur, mannelijke aspecten,rechtvaardigheid, discipline, zelfopoffering. Toewijding, volharding, doorzettingsvermogen.
Tyr.'T'-klank. tyr was god van oorlog en gerechtigheid.beide betekenissen zijn opgenomen in deze rune. Zij staat voor een gerechtigde strijd,zoals de Vlaamse ontvoogding van het Franstalig-Belgische imperialisme, voor orde, gezag en succes door zelfopoffering, vastbeslotenheid en mannelijke sexualiteit.
Tiw staat voor kracht én zwakte
Tiw staat voor de vuurpijl met zijn rode bloemen, passend bij de god van de oorlog.
 
 
 
18 Berkano:Berk, de moedergodin; moederfiguur, vrouwelijke aspecten, verzorging, veiligheid, vruchtbaarheid, nieuw begin.Opruimen, orde scheppen, duidelijkheid, balans opmaken.
Beorc.'B'-klank. Deze rune verwijst naar regeneratie, herstel, genezing. Zij symboliseerd het geluk voortvloeiend uit een gezonde relatie, uit een geboorte of succesvolle start van een nieuwe onderneming. Birca's maansteen relaties aanmoedigt
Birca staat voor vruchtbaarheid en duidt op een opbloeiende relatie
Birca staat voor de margriet, een bloem van geboorte en vernieuwing.
 
 
 
19 Ehwaz: paard: trouw, loyaliteit, versnelling, emotionele reacties, relaties.Lichaam, uiterlijk, fysiek, vermageren, verdikken.
Ehwaz.'E'-klank. Beheerste verandering, reis, partnerschap, trouw tussen twee helften van hetzelfde geheel, loyauteit, één zijn net als ruiter en paard.
Eoh regeert als enige runesteen twee stenen: dubbelspaat als het teken rechtop staat, om als wegwijzer te dienen, en omgedraaid duidt Eoh op Malachiet, die nieuwe kennis openbaart
Eoh geeft een periode tussen twee relaties aan, misschien is het tijd voor verandering
Verandering is de bijdrage van Eoh's forsythia
 
 
  
20 Mannaz: mens, man; intellect, 'het hogere ik', intelligentie, sibbe, geheugen.
Mannaz.'M'-klank. Wij maken allen deel uit van de menselijke gemeenschap, maar toch zijn we individuen. De rune bevat deze tegenstelling, en ten gevolge daarvan de hele reeks van menselijke geven die hiermee verbonden zijn en de mens onderscheiden van de andere dieren, zoals spraak, taal, creativiteit, welzijn door samenwerking tussen individuen.Bereidheid om te veranderen, helderheid, goed staan met anderen en jezelf.
. De bloedrode granaat van Man zag men als middel om een plaag te bezweren.
Man spoort je aan om eerst jezelf te begrijpen voor je anderen kunt begrijpen; daarna kun je een goede relatie tot stand brengen
Man bewerkt het giftige vingerhoedskruid tot medicijn.
 

 
 
21 Laguz: water, zee; gevoelens, introspectie, gevoelsleven, groei, flexibiliteit.Intuitie, wijsheid, spiritualiteit, instinct, helderziendheid.
Lagus( Oorspronkelijk Laulaz (look)). 'L'-klank.De ongetemde kracht van het water. Een van onze primaire behoeften, en toch enorm gevaarlijk. Lagus bevat de elementen van veranderlijkheid en onbedwingbaarheid.Zij symboliseert de dwaasheid van ongecontroleerde seksuele drift, het onderbewustzijn en misleiding. Door onze voorouders werd zij als de meest vrouwelijke rune aanzien. De parel van puurheid is verbonden met Lagu
Lagu kan zowel sexuele passie als een langdurige relatie aangeven
Lagu's waterlelie dient als geneesmiddel
  
 
 
22 Ingwaz. Ingus de god Ing; inspiratie, intuïtie, paranormale begaafdheden, vruchtbaarheid, potentieel. Kracht, oplossingen, positiviteit.
Ing. 'NG'-klank. Voltooiing, zekerheid van het eindresultaat, seksualiteit, een veilige thuis, sterke warme familie, licht in de duisternis en een spiritueel verlangen. de warme amber met Ing.
Ing is eveneens een rune voor vruchtbaarheid, misschien verschijnt er een nieuwe relatie of familielid aan de horizon
de gentiaan van Ing.
 
 
 
23 Dagaz: dag; dageraad, (dag)licht, doorbraak, tegenstellingonzichtbaarheid, transformatie.
Daeg.'D'-klank. Dag, leven, licht, het goddelijke licht, dageraad, de kracht van de middagzon, helderheid, groei, fundamentele verandering, Licht aan het eind van de tunnel (Misschien iets voor de minister van begroting?) Een zeer positieve rune.
Dag beheerst grotendeels de goedkopere versie van diamanten, chrysolet, maar omgeven door andere positieve runen kan hij de kracht van diamant oproepen.
Dag betekent transformatie, een verandering van relaties of een wijziging in de bestaande verhouding zelf. Reizen, ontdekken, verkennen.
De goudsbloem is verwant aan Dag, en heeft ook geneeskrachtige eigenschappen
 
 
 
24 Othala: ouderlijk huis, vaderland; vaste rijkdom, bestemming, bestendiging. Verdergaan, verleden loslaten, meestromen met veranderingen.
De.'O'-klank. Voorouderlijke grond, thuis, bezit, eigendom. De eigenschappen die je geerfd hebt van uw voorouders en uiteindelijk zult doorgeven aan de nog te komen generaties. De kract van een sterke familieband. Al wat je in uw leven hebt verzameld evenals uw spirituele thuis. Land, erfelijkheid, voorspoed. Odal, de rune van de erfenis, heerst over robijn, de rijke rode edelsteen van Mars.
Odal kan het einde van je relatie betekenen. Hij is de rune van de dood, lichamelijk, geestelijk en emotioneel
Odal die de sneeuwklokjes in zijn macht heeft. 
 
 
 
 

Maak jouw eigen website met JouwWeb